Omroep Lingewaard

Opvang vluchtelingen in Lingewaard…

Door de oorlog hebben grote groepen Oekraïners hulp nodig. Veel van hen zijn op de vlucht en zoeken een veilige plek. Als gemeente helpen we deze mensen waar het kan.

Steun aan gastgezinnen
Ongeveer vijftien tot twintig vluchtelingen worden in Lingewaard bij mensen thuis opgevangen. We hebben contact gelegd met deze gastgezinnen. Vluchtelingenwerk Lingewaard ondersteunt deze gastgezinnen en de vluchtelingen.

Focus op langer verblijf
De afgelopen weken keken we welke locaties geschikt zijn voor opvang. Een locatie voor noodopvang gaven we begin maart al door aan de Veiligheidsregio. Deze hoeft (nog) niet ingezet te worden. Daarom richten we ons nu vooral op opvangplekken waar vluchtelingen langere tijd kunnen blijven.

Geschikte locaties in beeld
We hebben meerdere locaties voor opvang in beeld. Daarmee kunnen we ongeveer 100 vluchtelingen een plek geven. Naast een locatie voor noodopvang zijn er drie locaties aangemeld bij de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio gaat onderzoeken of deze plekken geschikt zijn. Wanneer dit zo is, komen de locaties op de lijst te staan van beschikbare huisvesting. Dan informeren we ook omwonenden over de mogelijke komst van vluchtelingen.

Initiatieven vanuit inwoners
Veel mensen benaderen ons omdat ze spullen willen aanbieden of zich als vrijwilliger willen inzetten. Wilt u helpen of heeft u vragen? Bekijk hier alle actuele informatie over Oekraïne.

Dit is een persbericht van de gemeente Lingewaard.