Omroep Lingewaard

politiek

Martinuskerk in Doornenburg krijgt school bestemming…

Als het aan burgemeester en wethouders ligt krijgt de basisschool en het kinderdagverblijf De Doornick een nieuwe huisvesting in de Martinuskerk. Onderzoek wijst uit dat het kerkgebouw daarvoor geschikt te maken is. De...

Inge Sloot geen raadslid meer voor GroenLinks…

Persbericht van GroenLinks Lingewaard. Lingewaard, 03 februari 2024 Betreft: Nieuw raadslid GroenLinks Lingewaard Beste raadsleden, burgemeester, wethouders, griffie, inwoners van Lingewaard en andere betrokkenen, Met...

Windturbines langs de A15; een wenkend perspectief?

De fractie B06 in de gemeenteraad heeft het college kritische vragen gesteld over een besluit van de provincie om in principe een ontheffing te verlenen van de Wet Natuurbescherming. Met het aanvragen van die ontheffing...