Omroep Lingewaard

Opvang Oekraïense vluchtelingen pastorie Huissen Zand…

De gemeente Lingewaard gaat de voormalige pastorie van de Zandse kerk in Huissen klaarmaken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Lingewaard kan hier ongeveer 8 tot 14 vluchtelingen opvangen tot einde van dit jaar. Begin mei is de pastorie ingericht voor de opvang. De Veiligheidsregio kan de pastorie dan aanwijzen om vluchtelingen te huisvesten. Wanneer er vluchtelingen komen, is nu nog niet bekend.

De pastorie Huissen Zand is de volgende locatie die de gemeente klaar maakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeente is ook bezig met de verbouw van de Kinkellink in Bemmel tot studio’s en het klaarmaken van de woonvoorziening aan de Molenkamp in Bemmel voor de opvang van vluchtelingen.

Samen met vrijwilligers

Het initiatief om in de pastorie vluchtelingen op te vangen, komt van vrijwilligers van de R.K. parochie H. Maria Magdalena. Zij zetten zich samen met de gemeente in voor het klaarmaken van de pastorie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Regionale verdeling vluchtelingen

Welke Oekraïense vluchtelingen in de pastorie Huissen Zand komen, bepaalt de Veiligheidsregio. Hierbij kijkt de Veiligheidsregio onder meer naar een goede samenstelling van vluchtelingen die bij elkaar wonen. De gemeente en haar partners zorgen samen met de vrijwilligers voor de begeleiding van de vluchtelingen. Een locatiemanager houdt contact met de vluchtelingen en wordt ook de contactpersoon voor omwonenden.