Omroep Lingewaard

Onderzoek mogelijke warmteopslag Bergerden.

In en rond Bergerden (onderdeel Next Garden) wordt momenteel onderzocht hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden, bijvoorbeeld door warmte in de grond op te slaan.

Het kunnen opslaan van warmte speelt in de energietransitie een cruciale rol. Bij Hoge Temperatuur Opslag (HTO) wordt overtollige warmte met een hoge temperatuur (60 tot 90 °C) tijdelijk opgeslagen in de ondergrond.

De opgeslagen warmte wordt in een latere periode onttrokken en gebruikt voor lage temperatuur verwarming (50 °C) van bijvoorbeeld gebouwen en kassen. Op Bergerden ( NEXTgarden) vindt een proefboring plaats om te kijken of de grond geschikt is om warmte in op te slaan.

Omroep Lingewaard nam een kijkje bij deze proefboring en sprak met wethouder Aart Slob en projectleider Jurgen ten Brink.