Omroep Lingewaard

Lingewaard ontvangt 4,15 miljoen euro voor aardgasvrij maken Zilverkamp 

Lingewaard ontvangt een bijdrage van 4,15 miljoen euro van het Rijk om woningen in de  Zilverkamp in Huissen aardgasvrij te maken. De bijdrage komt van het Programma Aardgasvrije  Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiermee kunnen 600 tot 700 woningen in de  wijk de komende jaren aardgasvrij worden. Er wordt hiervoor een duurzaam warmtenet aangelegd.  Wethouder Duurzaamheid Aart Slob: “Met een warmtenet bieden we de bewoners van de  Zilverkamp een alternatief voor het verwarmen van hun woning. Dit willen we ook qua kosten zo  aantrekkelijk mogelijk maken. Zodat het een betaalbare mogelijkheid wordt om van het aardgas af  te gaan. Dankzij deze bijdrage kunnen we hier nu een start mee maken.” 

 

Zilverkamp Wijk van de Toekomst 

Het aardgasvrij maken van de woningen is een van de thema’s uit het wijkontwikkelingsplan voor  de Zilverkamp. Bewoners, woningcorporatie Waardwonen, Stichting Welzijn en gemeente  Lingewaard stelden dit plan samen in 2017 op. Sinds de zomer van 2018 is de Zilverkamp een  ‘officiële’ Wijk van de Toekomst. Dit is een onderdeel van het Gelders Energie Akkoord. Samen  met bewoners, woningcorporatie Waardwonen, warmtenetwerkbedrijf Firan, netbeheerder Liander  en energiecoöperatie Lingewaard Energie, kijkt gemeente Lingewaard hoe de wijk over kan  stappen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening.  

 

Duurzaam wonen 

De bijdrage wordt gebruikt om een duurzaam warmtenet aan te leggen. Dit is voldoende om voor de eerste 600 tot 700 woningen in de Zilverkamp een aantrekkelijk aanbod te doen om hierop over  te stappen. Bij een warmtenet wordt warm water via een netwerk van leidingen onder de grond  verspreid naar de woningen. Dit warme water wordt opgewekt vanuit een warmtebron. In de  Zilverkamp zijn verschillende warmtebronnen mogelijk: het winnen van warmte uit het Zwanewater  en het oppervlaktewater in de wijk (‘aquathermie’) en een opstelling van zonnecollectoren op de  Vliegerweide die aan de wijk grenst (‘zonthermie’). Daarnaast wordt er een warmteleiding vanuit  het nabijgelegen tuinbouwgebied NEXTgarden gelegd.  

 

Slim investeren 

Het doel is dat het warmtenet op termijn aan alle bewoners van de ruim 2700 woningen in de  Zilverkamp een extra mogelijkheid biedt om over te stappen van aardgas naar een duurzame  warmtevoorziening. Het biedt bewoners de mogelijkheid om op een eenvoudige manier en tegen  betaalbare kosten over te stappen.  

 

Hoe nu verder? 

In de loop van 2021 verwacht de gemeente Lingewaard meer duidelijkheid te geven over de manier  waarop in de Zilverkamp een duurzaam warmtenet wordt ontwikkeld. Meer informatie over  aardgasvrij Zilverkamp is te vinden op www.lingewaard.nl/duurzamer-wonen.