Omroep Lingewaard

Jongeren onder 18 beboet op alcoholgebruik tijdens carnaval…

Persbericht gemeente Lingewaard

Tijdens het carnaval in Lingewaard zijn in opdracht van de gemeente controles uitgevoerd op alcoholgebruik onder feestvierders. Met name onder jongeren zijn boetes uitgeschreven. Het resultaat van de controles is dat 58 jongeren onder de 18 jaar zijn beboet voor het nuttigen van of in het bezit hebben van alcohol. Burgemeester Schuurmans: “Lingewaard zet in op alcoholgebruik onder de 18 jaar, vanwege de onherstelbare schade die alcohol heeft op de ontwikkeling van de hersenen van jongeren. De cijfers laten zien dat het goed is dat we deze controles blijven uitvoeren.”

Een groot deel van deze jongeren zijn doorverwezen naar bureau HALT. Door de handhavers is aangegeven dat de ouders van de jongeren overwegend positief reageerden op de controles. Een groot deel van deze jongeren gaf aan dat ze jongeren boven de 18 de alcohol laten halen. Een jongere boven de 18 jaar die de alcohol haalt is niet strafbaar. Volgens burgemeester Schuurmans laten de controles zien dat het nog altijd belangrijk is om ouders en de  jongeren te blijven  informeren over de spelregels rond alcoholgebruik.

Het carnaval heeft voor velen plezier gebracht, dit dankzij een goede samenwerking tussen horeca, carnavalsverenigingen, politie en gemeente. Echter een kritische noot blijft, want helaas is daarnaast gebleken dat er feestvierders zijn die zich niet kunnen beheersen en overlast veroorzaken voor omwonenden van de feestlocaties. “Dit blijft onacceptabel en daar treden we tegenop.”, aldus burgemeester Schuurmans.