Omroep Lingewaard

Gratis cursus ‘Politiek actief in Lingewaard’…

Wilt u weten hoe de politiek in Lingewaard werkt? Overweegt u zelf politiek actief te worden? Wilt u weten hoe u invloed kunt uitoefenen op de lokale politiek? Doe dan mee met de gratis cursus ‘Politiek actief in Lingewaard’.

De cursus is voor iedereen die meer wil weten over hoe de gemeente in elkaar steekt. Ook als u bijvoorbeeld actief bent bij een sportvereniging, een stichting of anderszins met de politiek te maken heeft kan deze cursus voor u interessant zijn.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats in de avond en starten om 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur. Deelname is gratis. De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Programma

  • Dinsdag 9 april: hoe werkt de gemeente? Taken en rollen van de gemeenteraad. Besluitvorming binnen de gemeente en de beïnvloeding daarvan. Uitleg over de instrumenten en cyclus.
  • Dinsdag 16 april: kennismaken met de afdelingen binnen de gemeente: Sociaal domein, Technisch wijkbeheer, Financiën en Ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Woensdag 24 april: speeddaten met raadsleden, bijwonen van een raadsvergadering en afsluitend een borrel.

Voor alle inwoners

De gemeente streeft naar een diverse groep deelnemers aan deze cursus. Op die manier komen verschillende invalshoeken aan bod. De gemeente Lingewaard nodigt daarom ook iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze cursus!

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de griffie op telefoonnummer (026) 32 60 461 of per mail via raadsgriffie@lingewaard.nl.

Dit is een persbericht van de gemeente Lingewaard.