Omroep Lingewaard

Beweging in Lingewaardse sportaccommodaties.

Een wedstrijdboekje, voor tijdens het warmlopen

Terwijl in Huissen het bouwen van de Multifunctionele Sportaccommodatie (MFSA) De Blauwenburcht wordt voorbereid, besluit de gemeenteraad deze maand over nieuwe voorzieningen in Haalderen. In Bemmel wordt de regelgeving ingericht voor nieuwbouw van sporthal de Heister. En recent werd nee gezegd tegen aankoop van Sportcentrum de Kooi.

Voor Huissen wordt sinds 2022 gewerkt aan verplaatsing van sportactiviteiten uit gebouwen aan de Kardinaal de Jongstraat, ‘t Koelhuis en Sporthal de Brink naar het terrein van voetbalclub RKHVV; De Blauwenburcht. Aan die zijde van Huissen worden de komende jaren tevens 450 woningen toegevoegd, dus is de afwikkeling van verkeer een belangrijk thema. Uit onderzoek blijkt dat de huidige ontsluitingen van de Blauwenburcht voldoen, maar de wegen waarop ze aansluiten niet. Voordat in 2026 kan worden begonnen met realisatie van MFSA de Blauwenburcht, moet bijvoorbeeld de Bredestraat-Zuid in 2025 opnieuw worden ingericht. Begin 2027 moet het vernieuwde sportcomplex af zijn. Voor twee natuurgrasvelden komen kunstgrasvelden in de plaats, de tribune wordt gesloopt, de nieuwe sporthal met bijbehorende voorzieningen gebouwd, de bestaande kantine en kleedkamers gesloopt en het hoofdveld opnieuw aangelegd. Op het terrein komen tevens een zandveld en een multifunctioneel kunstgrasveld.

Voor MFSA de Blauwenburcht is 19,4 miljoen euro gereserveerd. Voor Haalderen wordt 5,25 miljoen euro opzij gelegd, als de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 24 april instemt met het plan voor de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Haalderen. Het gaat aldaar om het bij elkaar brengen van zowel culturele als sportieve activiteiten. Aan de Notenboomstraat wordt de huidige accommodatie van voetbalclub RKVV HAVO opnieuw ingericht, naar wat het hart van Haalderen moet worden. HAVO levert daarvoor één van haar drie velden in en een tweede wordt vervangen door kunstgras. In een nieuw gebouw wordt Dorpshuis de Tichel gepast, komen de kantine, kleedkamers en een fysioruimte. Er is een jeu-de-boules baan bedacht naast een veld voor Kinderdorp Haalderen. Tennisvereniging TC Haalderen krijgt er drie velden en twee padelbanen.

Tijdens die raadsvergadering op 24 april wordt de gemeenteraad ook gevraagd het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen om nieuwbouw van het Over Betuwe College Bemmel te kunnen realiseren. De situatie rond het eerder nieuw gebouwde deel van de school aan het Drieske (tegen de van der Mondeweg) wordt heringericht om de gehele school te huisvesten. Een tweede schoolgebouw wordt daarbij opgetrokken, én er wordt een zelfstandige sporthal gebouwd. Voor de sporthal is nog geen ontwerp gemaakt, er wordt slechts een locatie aangewezen. Eerder werd onderzocht de bestaande sporthal te renoveren maar nieuwbouw bleek de betere keuze. Alleen dan kan sporthal de Heister voldoen aan de hedendaagse eisen voor wedstrijdsporten van diverse sportbonden, waar dat in de bestaande hal niet meer past. De nieuwe hal is dan ook niet slechts voor het OBC bedoeld. Andere gebruikers, die ook nu al de Heister benutten, zijn in beeld bij de planvorming.

En dan werd het college recent nog verrast door de eigenaar van het Bemmelse Sportcentrum de Kooi, gevestigd naast de tennisvereniging aan de Waaldijk. Een ondernemer ziet mogelijkheden voor het volledig inzetten van de hal voor de padelsport. De hal stond niet te koop, maar het bod zou niet te weigeren zijn. De aanstaande verkoop en nieuwe gebruiksvoornemens hebben gevolgen voor de huidige huurders van de Kooi. Voor tafeltennis en judo lijkt na herbestemming nog plek te zijn, maar basketbalvereniging Batouwe moet op zoek naar een nieuw thuis. Met drie basketbalvelden en een volwaardige basketbal-arena waar op het hoogste niveau topsport wordt bedreven, is dat nog niet zo makkelijk.

Door het college is onderzocht of het past een concurrerend bod op de hal te doen. De overwegingen zijn in een nota voorgelegd aan de gemeenteraad, met het advies niet tot aankoop over te gaan. De raad heeft besloten dat advies te volgen. De gemeente zet in op multifunctioneel, efficiënt gebruik, en het zoveel mogelijk bij elkaar brengen van accommodaties en daarmee inwoners en verenigingen. Ze werkt aan een gevarieerd en passend aanbod van sportmogelijkheden in de kernen, zo valt te lezen. Net als de padel-ondernemer investeren in een accommodatie voor slechts één sport past daar niet bij. Het realiseren van padelbanen laat de gemeente bovendien aan tennisverenigingen. Verder zou investeren hard nodig zijn om de hal aan de dijk op het niveau te krijgen dat de gemeente nastreeft voor haar vastgoed, en zijn ambtenaren reeds meer dan druk met al die anderen bouwplannen. Argumenten die tezamen het doen van een bod met kans van slagen onlogisch en onhaalbaar maken.

Batouwe zou wel recht hebben op huurbescherming: Voor seizoen 2024-2025 moet de Kooi nog onderdak bieden. Daarna begint het verhuizen. Eerst naar de oude, waarvoor het zaalhockey zal moeten uitwijken, en dan in 2026 naar de nieuwe hal bij het OBC. Ondertussen zijn tijdelijke hallen in Huissen in gebruik door verenigingen die onderweg zijn naar het nieuwe Blauwenburcht. Zo moet de breedtesport volgens de gemeente de komende jaren overdekt door kunnen komen. Maar wat daar aan de dijk in Bemmel toch de trots van de lokale binnensport mag heten, zou wel eens verloren kunnen gaan voor Lingewaard. Anders dan de breedtesport is huisvesting van de topsporttak van Batouwe en haar basketbal-arena volgens het accommodatiebeleid geen taak van de gemeente…

 

– Door de politieke redactie –