Omroep Lingewaard

Woondeal 2.0: Lingewaards perspectief op Wonen?

Volgens het college van Lingewaard wel. In het coalitieakkoord Lingewaard 2022-2026 staat ‘het bouwen van voldoende woningen voor iedereen’ als belangrijkste doelstelling genoteerd. Het college had begin 2023 met dit voornemen de wind al direct flink in de zeilen, want overal wil men snel meer bouwen. De samenwerkende gemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen verbonden zich aan een Woondeal 2.0.

Even in cijfers: landelijk is het doel om in 2030 900.000 woningen meer beschikbaar te hebben dan in 2022. Voor Gelderland 100.000, voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 33.000 woningen en voor Lingewaard is de doelstelling 1.300 nieuwe woningen te realiseren voor de periode 2022 tot en met 2030.

Begin 2023 kon al worden vastgesteld dat in 2022 binnen Lingewaard 129 woningen waren toegevoegd aan de voorraad. Om het doel van 1.300 in 2030 te bereiken moet dat aantal de komende jaren flink omhoog. In lijn met de Woondeal 2.0 is daarom het ‘Woningbouwprogramma Lingewaard’ uitgewerkt. In dat Woningbouwprogramma staan de doelstellingen, de koers van het college ,de voortgang en de woningbouwprojecten waarop men inzet. Twee keer per jaar wordt het bijgewerkt aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen.

In het Woningbouwprogramma geeft het college zo onder anderen antwoord op de vraag hoe om te gaan met de beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit. Allereerst wil men gaan voor de grotere projecten, hiervoor is de ambtelijke capaciteit die per woning nodig is immers het laagst. De vijf geprioriteerde projecten in het Woningbouwprogramma Lingewaard zijn: Zandesestraat (Bemmel), Vleumingen II (Gendt), Driegaarden fase II en III (Huissen), Bordbusters (Huissen) en ’t Hof van Klein Baal (Haalderen), het gaat hierbij om respectievelijk 141, 127, 450, 125 en 61 woningen, totaal ruim 900! Bijna tweederde van de aantallen betreffen bouwplannen in Huissen. Juist deze beide plannen, Driegaarden en Bordbusters zijn echter nog het minst ver gevorderd.

Begin 2024 heeft wethouder Johan Sluiter als portefeuillehouder de Gemeenteraad geïnformeerd over de eerste uitwerking en voortgang van het Woningbouwprogramma Lingewaard. In 2023 zijn er 119 woningen gerealiseerd, 10 minder dus dan in 2022. Naast de eerder genoemde vijf grotere projecten met in totaal 900 van de tot 2030 1.300 nieuw te bouwen woningen, geeft de voortgangsrapportage ook inzicht in een groot aantal kleinere projecten die een totaal potentieel bieden voor de bouw van ruim 700 woningen. Op geduldig papier lijken de 1.300 woningen voor de periode 2022 tot en met 2030 dus goed haalbaar.

Het is voor u vast geen verrassing dat de praktijk weerbarstiger is. En ook de wethouder schrijft: ‘Het realiseren van het programma brengt momenteel veel uitdagingen met zich mee. Het conform planning realiseren van projecten blijkt niet eenvoudig.’ En dan moet de productie dus nog omhoog ook….

Dit is voor Omroep Lingewaard een eerste artikel over Woondeal 2.0. Belangrijk voor het college, belangrijk voor alle inwoners die uitkijken naar voor hen passende huisvesting én belangrijk voor het toekomstig stedelijk en landelijk karakter van het gebied waarin we wonen. U kent nu alvast de getallen en voornaamste woningbouwplannen. Maar waarom hier, hoe krijgt het vorm, en past dat allemaal wel bij wat we ervan verwachten? We duiken er de komende tijd verder voor u in!

Politieke redactie Omroep Lingewaard