Omroep Lingewaard

Woningbouw De Poel Angeren…

In Angeren wordt sportpark De Poel opnieuw ingericht. De bestaande voetbalvelden worden vervangen door twee kunstgrasvelden. Daardoor ontstaat er ruimte voor de bouw van 44 woningen in verschillende categorieën.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het plan kunt u tot en met 27 april inzien op het gemeentehuis in Bemmel. U kunt het ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.287-ON01).

Infoavond
Op woensdag 30 maart is er van 19.00 tot 21.00 uur een infoavond in het Dorpshuis aan de Emmastraat in Angeren. U kunt op elk moment binnenlopen. Medewerkers van de gemeente en de projectontwikkelaar zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er wordt geen verkoopinformatie gegeven, dat volgt later dit jaar.

Meer informatie
Kijk op www.lingewaard.nl/woningbouw-in-angeren voor meer informatie over de bouwplannen.