Omroep Lingewaard

Wat houdt agrariërs in Lingewaard bezig?

Wat agrariërs bezighoudt als het gaat om hun bedrijf, dat wil de gemeente graag weten. Door onderzoek hoopt zij meer inzicht te gaan krijgen in toekomstverwachtingen van agrariërs in Lingewaard.  

 Tot nu toe was landbouwbeleid voor gemeenten min of meer het vertalen van landelijke en provinciale regels in het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Landelijk en provinciaal beleid in verband met de landbouwtransitie heeft gevolgen in ons buitengebied. Bescherming van natuurgebieden en het terugdringen van stikstofdepositie kan leiden tot het vrijkomen van agrarische gebouwen en gronden. Ook breder heeft beleid voor versterking van natuur en landschap invloed op agrarische bedrijven. Daarnaast heeft de woningbouwopgave in de regio gevolgen voor ons buitengebied. Niet alleen omdat voor woningbouw ruimte nodig is, maar ook omdat met meer woningen en inwoners de recreatiedruk op het buitengebied toeneemt. 

De behoefte aan meer eigen visievorming door de gemeente groeit. Visie op agrarische productie, wonen, recreatie, landschapsversterking en energietransitie in het buitengebied. Daarvoor is meer nodig dan gebiedskennis en het omzetten van hinder-afstanden in ruimtelijke regels. Meer kennis van de bedrijven, de agrariërs en van hoe zij de samenhang tussen alle ruimteclaims zien, helpt. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee landbouwcoaches die voor andere Gelderse gemeenten vergelijkbaar onderzoek hebben verricht. Gesprekken met de agrariërs die zich aanmelden voor deelname zijn de kern van het onderzoek is. De 191 agrariërs in Lingewaard (98 in de glastuinbouw en 93 in de niet-glastuinbouw) zijn uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Enkele brancheorganisaties wordt gevraagd om ook te participeren in het onderzoek. Op basis van gesprekken met alle deelnemers wordt een verslag opgesteld. Eind 2024 wordt het onderzoek afgerond met een eindbijeenkomst. 

-De politieke redactie-