Omroep Lingewaard

Verdere ontwikkeling woonwijk Vleumingen West te Gendt…

Gendt breidt uit aan de westzijde. Onder de naam Vleumingen West is de eerste fase daarvan reeds gerealiseerd. Met uitgewerkte plannen voor de bouw van nog eens 127 woonhuizen is het college van Lingewaard recent akkoord gegaan. Daarmee maakt men de hoek van de bebouwde kom compleet, tot tegen de Kruisstraat.

Er is sprake van een plan met de nodige variatie. Vastgelegd tussen gemeente en ontwikkelaar is de bouw van 38 sociale huurwoningen, 24 woningen in de categorie goedkope koop (tot € 250.000,-), 25 woningen in de categorie betaalbare koop (tot € 355.000,-) en 40 woningen in de vrije sector. Met deze uitgangspunten zorgt de gemeente ervoor dat het plan past bij haar ‘Woondeal 2.0’, waarin zij heeft bepaald wat de woningbehoefte is in de kernen om op basis daarvan plannen voor het bouwen van meerdere woonhuizen aan te jagen, goed te keuren, voorrang te geven, of af te wijzen.

Buro Waalbrug uit Beuningen heeft het stedenbouwkundig ontwerp van de plannen verzorgd. Het zet daarbij de opzet van de eerste fase van Vleumingen West voort. Onderlegger voor het ontwerp is de ontginningsstructuur van het plaatselijke landschap. Om gronden bruikbaar te maken werden door boeren watergangen gegraven. Lang en rechtdoor, waarmee rechthoekige percelen droog kwamen te liggen. Zulke vroege krassen van de mens in het landschap worden vaak opgepakt om ontwikkelingen in het nu vorm te geven. De ontwerper vindt z’n uitdaging in het bruikbaar en zichtbaar vertalen ervan, terwijl historici, archeologen en natuur- en landschapsorganisaties zich inspannen om ontwikkelingen op die manier lokaal in te bedden. Zodat Gendt Gendt blijft, met Gendtse structuren, plaatjes en verhalen.

Van noord naar zuid zijn watergangen met paden bedacht, nodig voor de opvang en berging van water en omgeven door groen. Daartussen wordt gewoond aan centrale woonstraten. Via de Nijmeegsestraat of Kruisstraat wordt het plan ontsloten.

Een rijk geheel en daarmee een aanwinst voor Gendt, zo lijkt op het eerste gezicht. Wie kritisch in de details zou willen duiken kan dat sinds 21 december zes weken lang doen, op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart (zoek via ‘Regels op de kaart’ naar document NL.IMRO.1705.321-ON01) of door de plannen in te kijken in het gemeentehuis in Bemmel. Op donderdag 11 januari is er van 17 tot 19.30 uur een inloopavond in De Klok Horeca te Gendt. Die avond wordt georganiseerd door de ontwikkelcombinatie Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss en Van den Bosch Vastgoed uit Boven-Leeuwen, in samenwerking met gemeente Lingewaard. Informatie is ook te vinden op www.vleumingen-west.nl. Aankopen of inschrijven kan echter nog niet. Eerst mag eenieder er nog wat van vinden!

– Door de politieke redactie –