Omroep Lingewaard

Snoeicursus voor vrijwilligers Hoogstambrigades…

Hoogstamboomgaarden horen thuis in het landschap van de gemeente Lingewaard. In deze boomgaarden vind je nog oude fruitrassen, die belangrijk zijn voor de natuur. Het is belangrijk om deze boomgaarden te behouden, dat kan door ze goed te snoeien. In Lingewaard zijn vier vrijwillige Hoogstambrigades actief, die nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Lingewaard Natuurlijk organiseren een driedaagse snoeicursus voor vrijwilligers die actief willen worden in een van deze Hoogstambrigades. De cursus start op 26 januari 2024. Aanmelden voor de cursus kan via de website van SLG: slgelderland.nl/projecten/cursus-hoogstamfruit-lingewaard

 

Driedaagse cursus hoogstamfruit

Hoogstamboomgaarden zijn bijzondere landschapselementen: mooi om te zien, heerlijk om van te plukken en met grote ecologische en cultuurhistorische waarde. Door goed te snoeien behouden we hoogstambomen. De deelnemers leren tijdens de opleiding hoe dat werkt. Zo leren ze over het snoeien van de fruitbomen in de zomer en winter, het herstellen van oude hoogstamboomgaarden, bijvriendelijk boomgaardbeheer en de aanplant van jonge fruitbomen. Adviseur Eward Timmerman van SLG geeft de opleiding. Deze bestaat uit drie theorieavonden en drie praktijkochtenden. Deze dagen zijn verdeeld over de seizoenen. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar het is niet vrijblijvend. Als tegenprestatie vragen we je om actief te zijn in een van de vier Hoogstambrigades, die in diverse boomgaarden in Lingewaard aan de slag gaan. Dat zijn Hoogstambrigade Kasteel Doornenburg, Hoogstambrigade Ressen, Hoogstambrigade Zilverkamp en Hoogstambrigade Lingewaard.

De cursus hoogstamfruit vindt plaats dankzij financiering door gemeente Lingewaard en provincie Gelderland.

Kijk voor meer informatie over de cursus en de Hoogstambrigades op slgelderland.nl