Omroep Lingewaard

Prestatieafspraken moeten leiden tot meer betaalbare huurwoningen…

Maandag 4 december ondertekenen Huurdersbelang Lingewaard, woningcorporatie Waardwonen, WOONstichting Gendt, huurdersvereniging Gendt en de gemeente Lingewaard de prestatieafspraken voor 2024. Samen zetten de partijen zich in voor huurders en woningzoekenden. De prestatieafspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen de verschillende partijen. De afspraken maken het makkelijker om doelen te realiseren die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn.

 Meer huurwoningen

In alle kernen komen meer huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Er zijn enkele grootschalige plannen, zoals de ontwikkelingen in de Zandsestraat in Bemmel, Driegaarden en Bordbusters in Huissen, Vleumingen-West fase 2 in Gendt en Hof van Klein Baal in Haalderen. In deze projecten is afgesproken met de projectontwikkelaars dat minimaal 30% van de nieuwe woningen sociale huurwoningen worden. Dat percentage was kort geleden nog 20%. Ook bij de Blauwe Hoek in Doornenburg komen 22 sociale huurwoningen. De corporaties nemen deze woningen voor hun rekening. Het gaat bij elkaar opgeteld in deze projecten om ruim 300 sociale huurwoningen.

Los van deze samenwerking met projectontwikkelaars hebben de woningcorporaties ook zelf plannen voor het realiseren van extra huurwoningen, waaronder de Bibliotheek en de Kosterij in Gendt. In het komende jaar worden hier verdere stappen genomen.

Naast de aandacht voor nieuwbouw zetten de partijen in op verbetering van de bestaande woningvoorraad, bijvoorbeeld door renovatie en sloop-gevolgd-door-nieuwbouw. Dit gebeurt onder meer in de Staatsliedenbuurt in Gendt en de Klappenburg en Molukse wijk in Bemmel. Ook voor woningen aan de Lootakkers in Gendt worden plannen gemaakt.

Druk snel verlichten

Om de druk op de huurmarkt voor de korte termijn te verlichten, zetten de partijen in op mogelijkheden om woningen te splitsen of etages aan bestaande woningen toe te voegen. Ook starten zij met een pilot ‘woningdelen’. Bij woningdelen huren meer mensen samen een woning. Ze delen de gezamenlijke voorzieningen zoals tuin, keuken en sanitair en hebben ieder een eigen slaapkamer. Woningdelen is de laatste jaren flink in populariteit gestegen. Voor veel jongeren is het de enige manier om woonruimte te krijgen en te betalen.