Omroep Lingewaard

Presentatie Dorpsauto zondag 23 januari om 14.30 u op het Marktplein te Bemmel…

Onze Dorpsauto Bemmel-Haalderen-Ressen staat op ‘pole position’! Op zondag 23 januari wordt de  elektrische Dorpsauto gepresenteerd aan het publiek van Bemmel, Haalderen en Ressen. Het is een initiatief van Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg naar voorbeeld van de Wielewaal in Gendt. Wilt u binnen de woonkernen Bemmel, Haalderen en Ressen ergens naar toe gebracht worden, omdat uzelf niet over vervoer beschikt? Dan kunt u bellen en afspreken wanneer en waar u naar toe gebracht wilt worden. De chauffeur van onze Dorpsauto komt op het afgesproken tijdstip bij u aanbellen om u op te halen en naar plaats van bestemming te brengen. Beter kunnen we het niet maken, toch?!

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad om onze dorpsauto voor Bemmel, Haalderen en Ressen mogelijk te maken. Vooral financieel en organisatorisch was het een hele opgave. Veel mensen hebben zich daarvoor bijzonder ingespannen.

Al die gesprekken hebben uiteindelijk medio 2021 geleid tot vaststelling van een gedetailleerd plan met te nemen besluiten. Allengs werd de ene na de andere ‘hobbel’ genomen en kwam er groen licht.
In december 2021, na een extra algemene ledenvergadering op 25 november tussen alle Corona-maatregelen door, is de auto aangekocht door onze seniorenvereniging. Nog voor de jaarwisseling was onze vereniging aldus een auto ‘rijker’ en 17.950 euro ‘armer’.
Vervolgens is met inspanning van vooral garage Huijbers, rijschool Van Brandenburg, de gemeente Lingewaard in de persoon van wethouder Aart Slob, de grote sponsoren als de Stichting Bemmel-Haalderen, de Stichting MGZ, Micorazon, het Project Noaberschap en last but not least alle inwoners van Bemmel, Haalderen en Ressen die hun voucher van Lingewaard Doet aan ons gegeven hebben, de financiering van aanschaf en exploitatie voor het eerste jaar rond gekomen. 

Inmiddels hebben we 12 chauffeurs bereid gevonden in onze Dorpsauto te rijden. We zoeken er nog een aantal. Wie wil, kan zich opgeven bij:
Secretariaat Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg (Tonnie Bruins), Brouwerslaan 46, Bemmel. Telefoon: 0481461034 of 0655806333. E-mail: bruinst58@gmail.com.
Namens het bestuur van de vereniging grote dank voor uw medewerking!