Omroep Lingewaard

Park Lingezegen is klaar ….. maar nooit af.

Park Lingezegen is een prachtig landschapspark van maar liefst 17 vierkante kilometer tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water.  

Vanaf de jaren ’50 tot de jaren ’80 werdt er flink gebouwd in de regio Arnhem-Nijmegen. Door al deze ruimtelijke expansie dreigde het landelijk gebied van de Over-Betuwe volledig te verstedelijken. De eerste ideeën voor Park Lingezegen ontstonden al rond 1993. Pas tien jaar later werdt het idee van een landschapspark echt op de kaart gezet en verder uitgewerkt. Op 3 juli 2008 werd er een bestuursovereenkomst getekend. De betrokken gemeentes zijn Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en Nijmegen. 

Vanaf 2008 tot 2020 is er veel gebeurd in het gebied. Een zelfstandige parkorganisatie werkt aan de uitvoering van de gemaakte plannen.  

In 2020 was Park Lingezegen klaar ….. maar Park Lingezegen is nooit af. 

Park Lingezegen gaat een nieuwe fase in waarbij de focus komt te liggen op het beheer en de doorontwikkeling van Park Lingezegen. Samen met het lokale netwerk wordt Park Lingezegen verder ontwikkeld tot een levendige groene long tussen Arnhem en Nijmegen.  

© Willeke van Vulpen