Omroep Lingewaard

Nelly Kalfs nieuwe voorzitter Vereniging Nederlandse Riviergemeenten

De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten heeft een nieuwe voorzitter. Met veel enthousiasme stemde de ledenvergadering unaniem in met de benoeming van Nelly Kalfs, burgemeester van de gemeente Lingewaard, tot voorzitter. Nelly Kalfs volgt Jos Penninx op, die na acht jaar afscheid nam als voorzitter. Jos Penninx is voor zijn langdurige en tomeloze inzet voor de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten benoemd tot ere voorzitter.

 

Vereniging Nederlandse Riviergemeenten

De grote rivieren Maas, Merwedes, Waal, Nederijn/Lek en IJssel verbinden de zeventig gemeenten in het netwerk van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR). De wethouders bespreken alle onderwerpen die met rivieren te maken hebben. Het gaat over bedreigingen als overstroming, kaalslag van uiterwaarden en zwerfafval in en om de rivier, maar vooral over de kansen voor gebiedsontwikkeling, uiterwaarden waar op verschillende manieren gerecreëerd kan worden, bevaarbaarheid en wellicht zelfs drinkbare rivieren. Het overleg per riviertak gaat over de gevolgen van maatregelen en activiteiten voor gemeenten; wat gaat de burger er van merken en wat kunnen we voor de burger doen om het rivierengebied duurzaam veilig, schoon en beleefbaar te maken.

 

Gemeenten blijven alert en betrokken

Het Rijk is verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en onderhoud van deze grote rivieren. Iedere Rijksbeslissing of maatregel heeft gevolgen voor gemeenten en haar inwoners. Via het VNR netwerk zorgen bestuurders er voor zoveel mogelijk op de hoogte te zijn van wat er speelt, maar vooral ook het belang van de inwoners in te brengen. Of het nu gaat om een groot programma als Integraal Riviermanagement of het opruimen van afval langs rivieren, gemeentelijk bestuurders werken hier graag in gezamenlijkheid aan voor een goed en gedragen resultaat.

 

Communicatie en participatie inwoners

Scheidend voorzitter en inmiddels ere voorzitter Jos Penninx, burgemeester van de gemeente Voorst langs de IJssel, heeft de hoge waters en evacuaties van het rivierengebied in 1993 en 1995 als wethouder van Zaltbommel mee gemaakt. Daar kwam zijn gedrevenheid uit voort om via de VNR gemeenten mee te laten doen in grote en kleine programma’s. Daar waar mogelijk vroeg hij aandacht voor het proces en de participatie en betrokkenheid van zowel gemeenten als inwoners. 

Nelly Kalfs, burgemeester van de gemeente Lingewaard aan de Waal en het Pannerdens Kanaal, heeft het voorzittersstokje over genomen. Zij kent de wereld van de rivier vanuit haar tijd als hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat en was onder de indruk van het netwerk van gemeenten langs de rivier. Zij vindt het belangrijk dat de gemeenten goed aan kunnen haken bij de plannen die Rijk en provincies voor de rivieren maken, zodat er ook een goede communicatie en participatie kan plaatsvinden richting inwoners.