Omroep Lingewaard

MFA Huissen, tijd voor een echte naam?…

– Een inleiding voor de eerste besluiten op donderdag 26 oktober –

September had dit jaar z’n eerste dag toen voor de camera van de omroep wethouder Aart Slob de woorden sprak “Hallo, ik ben wethouder Aart Slob”. Daar bleef het niet bij. De camera naderend vervolgde hij zijn zin: “Ik wil u graag informeren over de mogelijke aankoop van twee kerken in de gemeente Lingewaard”. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 oktober volgen de eerste besluiten over de richting van het pad dat hij inzette.

De gemeente heeft, zo spreekt de wethouder, het plan opgevat de O.L.V. Kerk in Huissen-stad en de St. Martinuskerk in Doornenburg te kopen. Op de achtergrond bestaan bovendien plannen omtrent het parochiehuis in Bemmel. Deze drie locaties worden door gelovigen steeds minder bezocht. Toch zijn gebruik en inkomsten voor de parochie die ze beheert, nodig om de gebouwen te kunnen onderhouden. Daarom worden de gebouwen verkocht, of zal dat besluit in de nabije toekomst genomen worden. Leegstand en zeker verval zou er dan zonde zijn want kerkgebouwen hebben een centrale plek in de gemeenschap. Aan het plein waar we allemaal zo nu en dan komen, maar ook in gedachten aan het dorp of de stad waar velen zijn geboren, opgegroeid, en de geluksvogels nog altijd wonen.

Sinds dat toch aansprekende cameramoment van de wethouder is het nodige geroepen, bevraagd en gedeeld. Tussen inwoners, verenigingen, stichtingen en in samenwerkingen, maar ook in de raadszaal. De aankoop van de stadskerk in Huissen is voorlopig hét onderwerp op de politieke agenda.

Al lange tijd hoopt men in Huissen op een centrale plek met mogelijkheden voor cultuur en ontmoeting. Waar de Huissenaar een thuis heeft, de deur voor Lingewaard open zet en vooral ook naar hartenlust kan optreden in een eigen theaterzaal met dat zo geliefde beetje stedelijke allure. De gemeente heeft 13 miljoen euro en de jaarlijkse lasten van vele tonnen gereserveerd om dit vorm te geven in de stadskerk. En dat wordt omarmd; De afkorting MFA is in het Huissense in korte tijd gaan staan voor ‘Multifunctionele accommodatie’. Tussen de zinnen van insprekers in de politieke arena door klonk een gevoel van onvrede over de huidige beperkte situatie, ook in verhouding tot andere kernen in de gemeente. Maar bevlogen werd de gemeenteraad met blauw én rood vaandel vooral duidelijk gemaakt dat Huissen heel erg vóór de ontwikkeling van de stadskerk is.

Door fracties in de gemeenteraad zijn toch ook vraagtekens geplaatst bij het uitgeven van de vele miljoenen. Iedereen wil immers graag een nieuw gebouw, betaald van belastinggeld, van inwoners uit de gehele gemeente. In Bemmel, zo klonk het vanuit Groenlinks, organiseerde men zonder investering uit de gemeentekas zo’n cultureel centrum in de kerk. Kan dat in Huissen niet? Hoe bereid en eensgezind zijn eigenlijk de Huissense verenigingen om zich ervoor in te spannen en te verhuizen, tegen waarschijnlijk hogere huursommen? En die 13 miljoen, dat wordt vast meer?

De raadsfracties vervulden zo hun kritische taak om goed te kunnen besluiten, waarop de wethouder reageerde. Met trots kijkt de gemeente inmiddels naar wat in Bemmel is gerealiseerd door de gemeenschap. De gemeente investeerde destijds óók in Bemmel, maar deed dat in de Kinkel. Bovendien staat in Bemmel een theater, waar het in Huissen een ontmoetingscentrum met maatschappelijke voorzieningen betreft. Als het daarnaast gaat om de bereidheid in Huissen mee te werken aan de plannen, is door de gemeente onderzoek gedaan. Gesprekken over zo’n ontwikkeling lopen al lange tijd en verenigingen willen de overstap veelal maken, tegen de kosten die ze betalen voor hun huidige accommodatie. Op de vraag over de investering verwijst de wethouder allereerst naar de bouwkosten; Daar is maar moeilijk zekerheid over te geven. De kans bestaat echter ook dat de gemeente subsidies kan krijgen voor de plannen, die nog niet zijn meegerekend. De kosten zullen duidelijker worden naarmate de voorbereidingen vorderen.

Of de gemeenteraad kijkend naar de verhoudingen akkoord gaat met wat voorlopig vooral een andere titel lijkt voor dezelfde hoofdfaciliteit als de Theaterkerk in Bemmel biedt, is de vraag. Het mag tegelijkertijd toch een stap voorwaarts worden genoemd dat de gemeente nu wel sámen met haar inwoners de meerwaarde van een kerkgebouw ziet voor zo’n culturele plek. De Huissenaar kan in ieder geval niet wachten op wat het worden zal, zo weet de gemeente. De hartstocht van insprekers kan de raad dit keer toch niet opnieuw koud laten? En kosten? Tja, zelden liet men het dak achterwege toen gevels te duur werden. Er zijn wellicht slechtere doelen om het risico voor te nemen toch iets te veel gemeenschapsgeld uit te geven…

Op donderdagavond 26 oktober besluit de gemeenteraad of zij toekomst ziet in het voornemen een Multifunctionele accommodatie te realiseren in de O.L.V. Kerk te Huissen-stad, en daarvoor 13 miljoen euro wil uitgeven. Als zij positief oordeelt, zal de gemeente verder onderzoek inzetten. De raadsvergadering is vanaf 19.30 uur live te volgen op het televisiekanaal van Omroep Lingewaard.

– Door de politieke redactie –