Omroep Lingewaard

Martinuskerk in Doornenburg krijgt school bestemming…

Als het aan burgemeester en wethouders ligt krijgt de basisschool en het kinderdagverblijf De Doornick een nieuwe huisvesting in de Martinuskerk. Onderzoek wijst uit dat het kerkgebouw daarvoor geschikt te maken is. De gemeenteraad neemt daar in maart een besluit over.

Eerst was het plan om een nieuwe school te bouwen op de plek waar De Doornick nu is gehuisvest aan de Blauwe Hoek. Daarvoor was het definitief ontwerp ook al klaar. Medio vorig jaar vroeg de Werkgroep Doornenburg de gemeente om te kijken of huisvesting in het kerkgebouw mogelijk is. Het draagvlak in Doornenburg voor deze oplossing is groot, zo komt naar voren in een brief, die een aantal Doornenburgse verenigingen heeft gestuurd  aan het college en de gemeenteraad. Ook het schoolbestuur, het team van De Doornick en ouders en leerlingen zijn enthousiast.

Een voordeel van huisvesting in de kerk is ook, dat er geen vervangende ruimte nodig is. De huidige locatie  kan tijdens de verbouwing van de kerk immers gebruikt blijven worden. Daar staat tegenover dat de kerkvariant 1,6 miljoen euro duurder is. Inmiddels was nieuwbouw op de huidige locatie echter ook al ruim 7,5 ton duurder geworden. Hoe de meerkosten van huisvesting in het kerkgebouw (€ 47.000,– kapitaallasten en € 20.000,– aan onderhoud) betaald gaan worden is niet helemaal duidelijk. Deze extra kosten komen pas vanaf 2027 in de gemeentebegroting tot uitdrukking.

Politieke redactie Omroep Lingewaard

Sint Martinuskerk in Doornenburg | Foto’s: © Fons Sluiter