Omroep Lingewaard

Lingewaard tegen houtverbrandingsoven, maar bouw al bezig

bron: Omroep Gelderland, Karel de Jonge

BEMMEL – In Lingewaard is weerstand tegen een houtverbrandingsoven die warmte moet leveren aan een aantal kassen. Tegenstanders, zoals GroenLinks en B06, vragen zich af waarom het college niet eerst langs de raad is geweest voordat de vergunning verleend werd aan de tuinders. Ze hebben daarom een debat aangevraagd. Maar de bouw van de centrale is al in volle gang.

De houtverbrandingsoven moet warmte gaan leveren aan veertien tuinders die zich al jaren hebben verenigd in Lingezegen Energy. Ze wekken nu ook al gezamenlijk warmte op uit aardgas.

Maar de kosten die zij nu jaarlijks betalen voor de uitstoot van CO2 worden steeds hoger. Bovendien gaat vanaf 2021 de gaskraan dicht voor grootverbruikers. Ze moesten dus wel op zoek naar een alternatief.

Aardwarmte nog niet mogelijk

In het verleden hebben ze al gekeken naar de mogelijkheid om de kassen te verwarmen met aardwarmte, zo vertelt directeur Berno Schouten van Lingezegen Energy. Maar daarvoor zouden ze wel op tien kilometer diepte moeten boren en dat kost minstens een miljoen euro, zo vervolgt hij.

Omdat een houtverbrandingsoven door het Rijk wordt gezien als duurzaam hoeven de tuinders hierover geen CO2-uitstoot te betalen. Bovendien krijgen zij voor de bouw ervan 53 miljoen euro subsidie.

‘Is er wel voldoende snoeihout?’

Onbegrijpelijk, vindt fractievoorzitter Lianne Duiven van GroenLinks Lingewaard. De initiatiefnemers beloven dat het benodigde snoeihout binnen een straal van 150 kilometer van de centrale gehaald wordt., maar Duiven is bang dat daarvoor onvoldoende snoeihout voorhanden is. ‘Dan moeten er misschien houtsnippers vanuit het buitenland geïmporteerd worden en dat zou desastreus zijn voor het milieu.’

Een tweede nadeel is de CO2 die vrijkomt bij de houtverbrandingscentrale. Waar de zuivere CO2 van een gaswarmte-installatie bij tuinders vaak terug de kas ingevoerd wordt omdat de gewassen daar goed op groeien, is het maar de vraag of de CO2 van een houtverbrandingsinstallatie daarvoor ook geschikt is. Duiven is dus bang dat er per saldo meer CO2 de lucht in gaat.

‘Wij móeten wel overstappen op houtverbranding’

Maar Berno Schouten denkt dat ook de CO2 van de nieuwe centrale terug de kassen in kan. ‘We zijn er in elk geval mee bezig om dat voor elkaar te krijgen.’

Schouten begrijpt de reserves tegen de houtverbrandingsoven, maar hij zegt dat de tuinders niet anders kunnen door de hoge emissierechten die ze nu over hun CO2 uit gasstook moeten betalen. Bovendien gaat de gaskraan voor grootgebruikers binnen afzienbare tijd dicht vanwege de aardbevingen in Groningen. ‘We hadden liever wat extra jaren doorgezocht naar andere alternatieven.’

‘Wij zijn juist schoner dan gasketels’

Toch is de gezamenlijke installatie volgens Schouten wel degelijk schoner dan wanneer alle tuinders voor zich warmte zouden opwekken. ‘Het rendement voor warmte van deze centrale is veel hoger dan die van de kleinere installaties die veel andere tuinders hebben. Naar al die andere tuinders met hun eigen warmte-installaties kijkt niemand. Wij doen juist ons best om duurzamer te worden.’

Schouten kijkt dan ook al verder naar de toekomst. ‘We zien dit als transitie om van het gas af te komen, maar over tien jaar willen we een echt duurzame installatie.’

Faillissement aanvragen

Nu de zaak stilleggen en eerst eens kijken naar alternatieven, zoals een deel van de politiek wil? Dat zou desastreus zijn, zo zegt Schouten. ‘Dan vraag ik direct het faillissement aan. De kosten voor CO2-uitstoot die wij met onze huidige gasinstallatie moeten betalen, lopen de komende jaren op van 800.000 nu naar 2 miljoen euro per jaar. Dat kunnen wij niet meer dragen.’