Omroep Lingewaard

Kermis in Lingewaard dit jaar alleen in Huissen

De data waarop de kermissen in Lingewaard gepland staan, komen snel dichterbij. Nu is  aangekondigd dat evenementen en kermissen vanaf 30 juni weer zijn toegestaan, leidt dit  onvermijdelijk tot de vraag: gaan we naar de kermis in Lingewaard? Het college heeft  gisteren besloten dat zij de door de gemeente georganiseerde kermissen in Lingewaard niet  veilig kan organiseren onder de huidige omstandigheden. Gelukkig is hierop een  uitzondering mogelijk voor de kermis in Huissen. Samen met Bureau de Kermisgids willen  we een mooie kermis mogelijk maken.  

Op 18 juni is bekend geworden onder welke voorwaarden evenementen en kermissen  georganiseerd mogen worden. Daarmee werd ook duidelijk dat het organiseren van een kermis  nog wel wat voeten in de aarde heeft.  

De korte termijn waarbinnen een deel van kermissen in Lingewaard georganiseerd moet worden,  én de maatregelen die getroffen moeten worden om een kermis binnen de huidige regelgeving te  kunnen organiseren, maakt het een erg moeilijke en soms onmogelijke opgave om deze kermissen  veilig te kunnen organiseren. Zo moet er worden gewerkt met zogenaamde corona toegangsbewijzen óf met een bezoekersnorm van 1 bezoeker per 5 m2. Dit betekent onder meer  dat een terrein omheind moet worden en dat is niet op elke locatie mogelijk. 

Het college heeft besloten om de door de gemeente georganiseerde kermissen niet door te laten  gaan, met uitzondering van de kermis in Huissen. Het college hoopt dat bewoners volgend jaar weer veilig van alle kermissen kunnen genieten.