Omroep Lingewaard

Inwoners praten mee over nieuwe burgemeester

Persbericht gemeente Lingewaard

Lingewaard zoekt een nieuwe burgemeester. De komende weken wordt een profielschets geschreven waarin staat wat van de nieuwe burgemeester van Lingewaard wordt verwacht. Voor het eerst worden daarbij nadrukkelijk inwoners van Lingewaard betrokken. Zij kunnen aan de hand van een vragenlijst op www.lingewaardzoektburgemeester.nl aangeven waarop volgens hen de nadruk zou moeten liggen in het profiel van een nieuwe burgemeester. Dit kan tot en met 4 november.

De gemeente nodigt inwoners uit om de online vragenlijst in te vullen met een oproep op de website van Lingewaard, social media, de gemeentepagina en posters. Mensen die geen beschikking hebben over een computer kunnen antwoord geven op een uitknipbon op de gemeentepagina of één van de flyers die in de gemeente worden verspreid. Terugsturen naar de gemeente is kosteloos.

 De beknopte vragenlijst bestaat uit twee gesloten en twee open vragen. De resultaten van de enquête worden meegenomen in de profielschets. Datzelfde geldt voor de inbreng van raadsfracties, het college van B&W, samenwerkende partijen en de gemeentelijke organisatie. Alle informatie wordt verwerkt tot één geheel. De gemeenteraad stelt de profielschets op 17 december in aanwezigheid van de commissaris van de Koning vast.

Hierna gaat de vertrouwenscommissie in beslotenheid de selectieprocedure in. De verwachting is dat de commissie in mei 2020 de naam van de meest geschikte kandidaat bekend maakt. De nieuwe burgemeester wordt in september 2020 benoemd.