Omroep Lingewaard

Inge Sloot geen raadslid meer voor GroenLinks…

Persbericht van GroenLinks Lingewaard.

Lingewaard, 03 februari 2024

Betreft: Nieuw raadslid GroenLinks Lingewaard

Beste raadsleden, burgemeester, wethouders, griffie, inwoners van Lingewaard en andere betrokkenen,

Met spijt in mijn hart moet ik mededelen dat ik mijn raadslidmaatschap voor GroenLinks Lingewaard per 29

februari 2024 opzeg.

De afgelopen tijd zijn mijn werkzaamheden buiten de politiek dermate toegenomen dat ik onvoldoende tijd

en energie kan vrijmaken voor de zeer verantwoordelijke rol als raadslid. Het is voor mij een moeilijke

beslissing, maar ik geloof dat het eerlijk is naar de partij en de inwoners van Lingewaard toe.

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruikmaken om mijn oprechte dank uit te spreken aan alle betrokkenen.

Het was een eer om de belangen van onze gemeenschap te mogen behartigen en samen te werken met vele

gepassioneerde mensen.

Mijn dank gaat uit naar mijn collega’s binnen GroenLinks Lingewaard, raadsleden en PA-leden van andere

partijen, de inwoners van de gemeente en alle organisaties en alle ambtenaren die zich dag in dag uit

inzetten voor een beter Lingewaard. Jullie enthousiasme en toewijding hebben me geïnspireerd en

gemotiveerd.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat mijn collega Arianne Nas met haar betrokkenheid bij de gemeenschap

en kennis van lokale kwesties de rol van raadslid de komende twee jaar op zeer integere wijze zal

vormgeven. Zij zal zichzelf onder deze mail voorstellen.

Nogmaals, mijn oprechte dank voor de samenwerking en het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld.

Hoewel ik mijn rol als raadslid neerleg, blijf ik betrokken en zal ik de voortgang van GroenLinks Lingewaard

met warme belangstelling volgen.

Hartelijke groet,

Inge Sloot

Fractievoorzitter GroenLinks Lingewaard

 

Arianne Nas, het nieuw aan te stellen raadslid voor GroenLinks Lingewaard stelt zich voor:

Ik ben Arianne Nas, geboren en getogen in Bemmel, getrouwd, 2 kinderen, 3 kleinkinderen. Ik heb altijd in

het onderwijs gewerkt: volwassenenonderwijs met o.a. anderstaligen en beroepsonderwijs o.a. bij beveiliging

en defensie, havo en vwo en uiteindelijk als directeur van het Montessori VMBO in Groesbeek. Ik ben lid van

GroenLinks sinds de oprichting. Na mijn prepensioen ben ik actiever geworden als PA-lid, naast mijn oppas

en mantelzorgtaken. Ik kan door mijn ervaring met het omgaan met veel verschillende perspectieven een

bijdrage leveren nu ik -hopelijk- Inge’s plaats in de raad mag innemen. Ik kijk er naar uit met jullie allen

samen te werken aan een sociale en groene gemeente.

 

Tot snel,

Met vriendelijke groet,

Arianne Nas