Omroep Lingewaard

Gemeenteraad kiest de vlucht vooruit bij financieel ravijn

Wat na de Politieke Avond op 27 juni 2024 een stevig debat had kunnen worden in de gemeenteraad op 4 juli 2024 pakte anders uit. We schreven eerder dat dan duidelijk zou worden hoe de gemeente de financiële ravijnjaren tegemoet gaat treden. Niet dus. 

De oppositie was wel gealarmeerd door de cijfers in de Kadernota en wat daar nog overheen kwam vanuit informatie van het rijk. Vooral de SP, B06 en lingewaard.NU uiten zich kritisch. De coalitie koos echter in navolging van het college voor uitstel om in te grijpen en daarmee voor de vlucht vooruit. Bij de begrotingsbehandeling voor 2025 wordt het misschien wel duidelijk. Intussen is de hoop gevestigd op het rijk, dat onder aanvoering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) wordt belaagd met kritiek op de kortingen die de gemeente krijgt opgelegd. Wethouder Hubers maakte duidelijk dat het zelfs zo kan zijn, dat gemeenten bepaalde taken teruggeven aan het rijk omdat de kosten niet zijn te dragen. Als het aan hem ligt wordt er voor 2025 geen voorschot genomen op het oplossen van de grote financiële problemen, die zich voor de jaren 2026 tot en met 2028 aandienen. Dat is volgens hem te kort dag en niet zorgvuldig met de gemeenteraad en inwoners te doorlopen.  

Het resultaat van een hele avond vergaderen over de Kadernota 2025 was, dat alle voorstellen van de oppositie om wijzigingen aan te brengen werden verworpen en het voorstel van het college werd aangenomen. Alleen de SP en B06 stemden tegen. 

Wordt vervolgd bij de behandeling van de begroting voor 2025 in de raadsvergadering op 7 november 2024.  

– Door de politieke redactie