Omroep Lingewaard

Gemeente investeert in nieuwbouw OBC Bemmel en sporthal…

In 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld, waarin is vastgelegd dat onder meer het OBC in Bemmel, locatie de Heister, voor nieuwbouw in aanmerking komt. Vanaf januari 2024 gaat de aanbesteding van de nieuwbouw starten en dan moet er een investeringsbudget beschikbaar zijn.

In het IHP is ook opgenomen dat bij het OBC Bemmel een overdekte sportvoorziening komt van 3 gymzalen, ter vervanging van de huidige sporthal aan de Heister. De gemeenteraad heeft in 2021 het college gevraagd om te onderzoeken wat de meerkosten zijn van het realiseren van een sporthal ten opzichte van 3 gymzalen. Deze kosten zijn nu in beeld, zodat de gemeenteraad een extra budget kan worden gevraagd. De totale investering voor de sporthal is € 6,5 miljoen euro. Het budget voor de nieuwbouw van de school is geheim om te voorkomen, dat bouwers zich door dat bedrag laten leiden bij de aanbesteding.

De gemeenteraad neemt op 14 september 2023 een besluit over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Voor de bouw van de nieuwe school en sporthal moet ook nog een bestemminsplan worden vastgesteld. Het ontwerp van dat plan zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 bekend worden gemaakt.