Omroep Lingewaard

Bemmel via Dorpensingel naar Nijmegen…

Vossenhol knelpunt bij besluit over bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard heeft een voorstel bij de gemeenteraad neergelegd om een bestemmingsplan vast te stellen, dat het mogelijk moet maken om de Dorpensingel aan te leggen. Dit is een nieuwe verbinding tussen Bemmel en Nijmegen, die halverwege Bemmel en Lent loopt vanaf de Zandsestraat naar de ovatonde in de A325.

In het bestemmingsplan staat niet alleen het tracé van de weg, maar ook hoe de weg er uit gaat zien als het gaat om het aantal rijstroken, breedte van de weg en ruimte voor fietsers.

Een deel van de nieuwe verbinding gaat over bestaande wegen Zandsestraat en Vossenhol. Vooral het Vossenhol moet worden aangepast. Over die aanpassing lopen de meningen uiteen.

Over het bestemmingsplan konden in oktober/november 2022 zgn. zienswijzen, oftewel bezwaren worden ingebracht en daar is door 20 belanghebbenden gebruik van gemaakt. Maar liefst 14 van deze zienswijzen hebben betrekking op het Vossenhol. Zo pleit de Stichting Verkeersveiligheid en Leefbaarheid Vossenhol voor een maximum snelheid van 30 km/u, terwijl het bestemmingsplan uitgaat van 50 km/u. Het college stelt daar tegenover, dat ook bij een snelheidsregime van 30 km de verbreding nodig is voor vrij liggende fietspaden. De gemeente heeft zich trouwens in 2019 al aan die 50 km/u gebonden in een samenwerkings- en realisatieovereenkomst met Nijmegen. Ook is daarin overeengekomen dat het wegprofiel tot 10,5 meter wordt verbreed met fietsstroken aan beide zijden en met aan één zijde een trottoir.

De discussie over de toegestane snelheid verwijst het college naar de aanpassing van het wegencategoriseringsplan, maar die komt pas in december als het besluit over het bestemmingsplan al is genomen. Het bestemmingsplan is dan tevens de basis om gronden, zo nodig, via onteigening te verwerven. Het college zal de raad in oktober 2023 vragen om dat besluit, zo nodig, te nemen.

Het voorstel over het bestemmingsplan staat op de agenda voor een inforonde op 31 augustus 2023. Daarna wordt het voorstel besproken tijdens een politieke avond op 6 of 7 september 2023. De raad neemt een besluit in de vergadering van 14 september 2023. De politieke avond en de raadsvergadering worden door omroep Lingewaard uitgezonden. De gemeenteraad van Nijmegen besluit op 27 september 2023 over het Nijmeegse deel van de Dorpensingel.