Omroep Lingewaard

Extra uitgave Historische Kring Gente

De Historische Kring Gente verzorgt een uitgave die geheel gewijd is aan de oorlog van vroeger in Gendt met nog onbekende verhalen. Gendt is namelijk 75 jaar geleden, op 2 april 1945 bevrijd. De gratis uitgave die alle leden van de kring krijgen en bij alle mensen in Gendt in de bus komt, geeft in tekst en met foto’s een goed beeld van wat de oorlog in Gendt teweeg heeft gebracht. Zoals welke slachtoffers er vielen en hoe de oorlog verliep. Gendt en de inwoners werden zwaar getroffen en kwamen door hard te werken er weer bovenop. Alleen de persoonlijke verliezen zoals de oorlogsslachtoffers konden nooit meer goedgemaakt worden. 

De afgelopen maanden zijn er door bestuursleden van de kring interviews gehouden met een aantal inwoners van Gendt die de oorlog nog hebben meegemaakt. Een laatste kans zogezegd, omdat er steeds minder Gendtenaren zijn die de oorlog meegemaakt hebben. Hun persoonlijke verhalen staan in de nieuwe uitgave. Net zoals de verslagen die ooit in of na de oorlog door inwoners zijn opgeschreven en waarvan de kring een exemplaar in bezit kreeg om bij gelegenheid te publiceren. Die verhalen waren alleen in kleine familiekring bekend. Stukken daarvan zijn opgenomen in deze uitgave, waardoor ze ruimere bekendheid krijgen. 

Uit alle persoonlijke verhalen blijkt wel dat het oplaaien van de strijd en de gedwongen evacuatie diepe indruk hebben gemaakt. 

Zodra Gendt bevrijd was wilden de inwoners zo gauw mogelijk naar huis. Thuis kwam de desillusie. De meeste huizen waren zwaar beschadigd of in puin en veel bezittingen waren weg. Toch lukte het die inwoners om Gendt in korte tijd weer bewoonbaar te maken. 

De gratis uitgave wordt begin april door vrijwilligers van de kring overal in Gendt bezorgd.