Omroep Lingewaard

Dorpendeal brengt inclusief ecopark Gendt weer stap dichterbij…

Gendt Vooruit, Stichting Lingewaard Natuurlijk, gemeente Lingewaard en provincie Gelderland hebben samen een Dorpendeal Gendt ondertekend. Dit betekent dat het ecopark in Gendt weer een stap dichterbij komt. Het doel is dat door nieuwe activiteiten in het ecopark mensen samen bezig zijn en elkaar meer ontmoeten.

Initiatief voor een groenere toekomst.

Het ecopark De Kapel in Gendt is een initiatief van Gendt Vooruit en Stichting Lingewaard Natuurlijk, waarbij diverse bewoners uit Gendt zijn aangesloten.

Het dorpsontwikkelingsplan van Gendt heeft geleid tot de ontwikkeling van het ecopark, met doelen zoals het uitbreiden van natuur(parken), het opzetten van een moestuincomplex voor jong en oud, het inzaaien met bloemen- en bijenmengsels, de aanleg van een Tiny Forest met educatieve doeleinden en een natuurspeeltuin voor kinderen. Daarnaast komt er een ontmoetingsplek voor bewoners. In het ecopark komen al deze ideeën samen.

Inclusief park voor iedereen.

Het ecopark De Kapel wordt een inclusief park waar iedereen in het dorp gebruik van kan maken. Diverse lokale organisaties en inwoners van Lingewaard zorgen ervoor dat er voor jong en oud activiteiten worden georganiseerd, zoals een Tiny Forest, (school)moestuinen en een beweegtuin. Ontmoeten en samen actief bezig zijn staan voor iedereen centraal.

Een Wijken- en Dorpendeal is een subsidieregeling van provincie Gelderland die inwoners stimuleert om met gezamenlijke plannen de leefbaarheid in hun dorp of wijk te vergroten. Dankzij de financiële ondersteuning van de provincie kan ecopark De Kapel het projectplan uitvoeren.

De officiële feestelijke aftrap vindt plaats op vrijdag 5 juli aanstaande.