Omroep Lingewaard

Operatie Steenbreek

Foto: David van Haren

Het klimaat verandert. Hoosbuien en dagen met tropische temperaturen komen steeds vaker voor. Lingewaard speelt daarop in door bepaalde maatregelen te nemen en de gemeente anders in te richten. Dat heet klimaatbestendig maken of ook wel klimaatadaptatie. Hoe? Een interview met wethouder Johan Sluiter, portefeuillehouder klimaatadaptatie, over de campagne Operatie Steenbreek en andere maatregelen in zijn gemeente.

 

Klimaatadaptatie. Je leest en hoort er veel over, maar wat houdt het eigenlijk in? Wethouder Johan Sluiter legt het kort maar krachtig uit: “Het klimaat verandert en daardoor neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dit levert risico’s op voor onze economie, gezondheid, veiligheid en natuur. Door maatregelen te nemen zorgen we ervoor dat we minder kwetsbaar worden. Tegelijkertijd kunnen we ook gebruikmaken van de kansen die ontstaan. We gaan ons land klimaatbestendig inrichten. Dit aanpassen aan het veranderende klimaat noemen we klimaatadaptatie.

Lingewaard is daar al een aantal decennia mee bezig, vertelt Sluiter, vooral met het tegengaan van wateroverlast. De wethouder somt op: “Voldoende afvoercapaciteit van regenwater vanuit de kernen. Voldoende tijdelijke waterberging voor de opvang van regenwater bij hevige regenbuien. En afkoppelen van schoon regenwater waardoor het rioolstelstel en rioolwaterzuiveringen worden ontlast. Daarnaast richten we alle nieuwe woningbouwlocaties nu al klimaatadaptief in. We kijken als gemeente dus goed hoe we wateroverlast, droogte en hittestress kunnen voorkomen.”

 

Campagne Operatie Steenbreek

Wethouder Sluiter benadrukt dat de gemeente het niet alleen kan. “Klimaatadaptatie houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom werken we samen met negen gemeenten, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland aan klimaatadaptatie.” Maar hij ziet ook een belangrijke rol voor de inwoners van Lingewaard om de gemeente klimaatbestendig te maken. “Operatie Steenbreek is een mooi voorbeeld. Met deze campagne en verschillende acties moedigen we inwoners aan zoveel mogelijk mee te doen.”

 

‘Vooral veel groen en bomen aanbrengen!’

 

De campagne Operatie Steenbreek, die afgelopen najaar van start ging, roept inwoners van Lingewaard op de stenen in hun tuin te vervangen door groen. Dat biedt alleen maar voordelen, vertelt Sluiter. “Je hebt minder wateroverlast, omdat het regenwater niet meer via de stenen wordt afgevoerd naar het riool. Tegelijkertijd voorkom je droogte, want het water infiltreert in de bodem. Ook werkt een groene tuin goed tegen hittestress. Want veel groen en bomen zorgen voor verkoeling door schaduw en verdamping. Dus vooral groen en bomen planten!” Of, zoals het motto van de campagne Operatie Steenbreek luidt: Stenen eruit, GROEN erin!

 

Eigen tuin

Zelf woont Sluiter in de wijk Binnenveld in Huissen, waar al sinds 2002 een regenwaterstelsel is. Maar is zijn eigen tuin ook een beetje klimaatbestendig? “Aan de voorzijde van ons huis staat een brede taxushaag en aan de zijkant gaat die over in coniferen. Achter hebben we natuurlijk wel wat steentjes voor een terras, je moet ook ergens kunnen zitten. Verder heb ik drie bomen in de tuin staan. Een aardig groene tuin dus”, concludeert hij. Het campagneteam streeft naar tuinen waarbij minimaal 60 procent groen is en maximaal 40 procent grijs.

 

‘Inwoners voelen zich prettiger en gezonder in een groene leefomgeving’

 

Gevraagd wat hem dat nou oplevert, zo’n aardig groene tuin, antwoordt Sluiter: “Wat levert het Lingewaard op, dat kun je beter vragen! Kleine, lokale maatregelen zijn het meest effectief in de strijd tegen het klimaat. 40 procent van de stedelijke oppervlakte is in bezit van particulieren en 30 procent van de tuinen is voor de helft bestraat. Daarom is het de moeite waard om tuinbezitters te betrekken bij de klimaatopgave. De temperatuur in de gemeente wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied. En omdat de fysieke en sociale leefbaarheid toeneemt, voelen onze inwoners zich prettiger en gezonder in een groene leefomgeving.” Kortom, zoals hij eerder al zei: een groene tuin biedt alleen maar voordelen.