Omroep Lingewaard

285 Asielopvangplekken in Lingewaard…

Als de spreidingswet wordt goedgekeurd, moet Lingewaard volgend jaar 285 asielopvangplekken bieden. Deze schatting is gebaseerd op gegevens van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De definitieve verdeelsleutel wordt later bekendgemaakt door demissionair staatssecretaris Van der Burg. Gemeenten moeten op basis van inwoners en welvaart een bepaald aantal asielzoekers opvangen. Lingewaard, als welvarende gemeente, moet 31 extra plekken regelen. De totale taak voor Gelderland is 11,712 opvangplekken, en gemeenten kunnen onderhandelen over de verdeling of risico lopen op dringende maatregelen vanuit Den Haag.

De spreidingswet.

De spreidingswet is een Nederlandse wet die de spreiding van asielzoekers over Nederlandse gemeenten regelt. Gemeenten krijgen naast het Rijk de wettelijke taak om asielopvangvoorzieningen te bieden, waarbij een verdeelsleutel moet leiden tot een evenwichtiger spreiding van asielzoekers over het land. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer