Omroep Lingewaard

WMO debat Lingewaard leidt tot raadsonderzoek…

De SP heeft het voor elkaar gekregen. Er komt een extern onderzoek naar onrechtmatige afwijzingen van zorgvoorzieningen. Het debat was grimmig en had een hoog slecht toneelgehalte.
Daar waar het SP pleidooi ondersteund werd met bewijsstukken dat de gemeente onrechtmatig handelde om zo geen voorzieningen te hoeven verstrekken, klommen sommige raadsleden van andere partijen, die helemaal geen gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om de bewijsstukken in te zien, op het spreekgestoelte om te vertellen dat het allemaal anders lag.

Theo Anema, die het woord namens de SP voerde, liet zich niet van de wijs brengen door de geregisseerde toneelstukjes bedoeld om het college uit de wind te houden en bleef rustig op het belang van een onafhankelijk onderzoek wijzen. Uiteindelijk stemden, op enkele raadsleden van LingewaardNU en Lokaal Belang Lingewaard na, alle raadsleden in met het onafhankelijke onderzoek.
Voor de advocaten die de stukken hebben bestudeerd is het duidelijk. Wat de gemeente doet om verstrekking van WMO voorzieningen te voorkomen is onrechtmatig. De procedure wordt niet correct doorlopen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om medische adviezen in het nadeel van de zorgvrager aan te passen zonder dat de zorgvrager het weet en gebruik kan maken van het blokkeringsrecht. De gemeente Lingewaard heeft daar overduidelijk misbruik van gemaakt.
De SP knokt dan ook vol vertrouwen door voor een eerlijke behandeling van alle zorgvragers uit Lingewaard!
www.lingewaard.sp.nl

Omroep Lingewaard biedt alle politieke partijen in de gemeente Lingewaard de mogelijkheid om hun mening, nieuws en visies via onze site en Facebookpagina kenbaar te maken.
De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.