Omroep Lingewaard

Voldoende duurzame en betaalbare woningen in Lingewaard

Maandag 7 december ondertekenden de gemeente en Huurdersbelang Lingewaard, Waardwonen en Woonstichting Gendt de prestatieafspraken voor 2021. De afspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen de verschillende partijen. Zo maken we het mogelijk om doelen te realiseren die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn. Vooral in de kleine kernen willen we bouwen voor alle generaties zodat inwoners in hun eigen dorp of stad kunnen blijven wonen. Belangrijke aspecten zijn een betere doorstroming en voldoende woningen voor senioren en starters.

(bron video: Gemeente Lingewaard)