Omroep Lingewaard

Vaart in besluiten over eerste vijftig flexwoningen in Haalderen…

Op maandag 13 november organiseert de gemeente Lingewaard opnieuw een informatieavond over het plan om in Haalderen aan de Sallandstraat de bouw van 130 flexwoningen mogelijk te maken. Alle inwoners van Haalderen worden hiervoor ook per brief uitgenodigd. De bijeenkomst wordt gehouden in De Kolk in Haalderen van 18.45 tot 21.00 uur.

Er is nu vaart in de plannen, omdat Burgemeester en Wethouders op 7 november hebben besloten over hoe de bouw van de eerste vijftig flexwoningen mogelijk te maken. De samenwerkingsovereenkomst hiervoor met woningbouwcorporatie Waardwonen wordt al op 16 november door wethouder Van den Bos ondertekend. Op donderdag 23 november is er voor inwoners de mogelijkheid om de gemeenteraad te laten weten hoe men tegen de plannen aankijkt. De gemeenteraad zal daarna op 14 december besluiten over de voorstellen van Burgemeester en Wethouders.

De gemeente geeft aan dat men goede communicatie en participatie belangrijk vindt. Tegelijkertijd hecht het college aan snelheid bij het kunnen realiseren van de eerste vijftig flexwoningen. Men heeft er daarom voor gekozen een gefaseerde vergunningsaanvraag te doen, nog voordat de nieuwe Omgevingswet per 1 januari in werking treedt. Ook wordt de raad gevraagd om dit project voor 130 flexwoningen uit te zonderen van bindend advies en verplichte participatie. Alles om zo snel mogelijk te kunnen bouwen en tegemoet te kunnen komen aan de tekorten van betaalbaar wonen binnen de Gemeente.

Of de inwoners van Haalderen zich gehoord voelen gaat 13 november blijken tijdens de informatieavond. Ook is uit te kijken naar de mening van de klankbordgroep, waarmee de Gemeente afgelopen maanden over de plannen heeft overlegd.

De gemeente heeft in september laten weten meer tijd nodig te hebben voor nader onderzoek over de ontsluiting van het plan en de mogelijkheid om ook de bouw van koopwoningen in het plan op te nemen. Hierover komt nu nog geen uitsluitsel, de eerste vijftig flexwoningen worden in ieder geval allemaal huurwoningen en ontsloten via de kern van Haalderen, dus niet via de door belanghebbenden gewenste nieuwe route via het noorden van het plangebied en De Hoek.

Het plan voor het bouwen van flexwoningen in Haalderen gaat een spannende maand tegemoet!