Omroep Lingewaard

Uitnodiging voor een inspiratie-avond…

GEZAMENLIJK EEN (ECO)WOONPROJECT ONTWIKKELEN, KAN DAT IN LINGEWAARD?

Uitnodiging voor een inspiratie-avond op woensdag 31 mei 2023 van 19:00-22:00 uur

in De Buitenpoort, Helmichstraat te Huissen.

“Bouwen, bouwen, bouwen”, klinkt het in zowel de landelijke als plaatselijke politiek. De woningnood moet worden opgelost. Maar…. op dit moment is het vrijwel onmogelijk om tot het traditionele bouwen te komen, omdat het probleem van de stikstofdepositie eerst moet worden opgelost. Het is duidelijk dat de samenleving vraagt om andere vormen van bouwen en wonen: duurzamer, kleiner en anders georganiseerd. Om inwoners van de gemeente Lingewaard te inspireren is er op woensdag 31 mei een inspiratie-avond van 19:00-22:00 uur in De Buitenpoort, Helmichstraat te Huissen. Een van de sprekers is betrokken bij ecowijk Zuiderveld in Nijmegen en zal een inleiding houden over andere vormen van wonen. De andere spreker is architect en werkt met zogenoemde biofilische architectuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen en er veel aandacht is voor daglicht. Het tweede deel van de avond bestaat uit een paneldiscussie waarin nadrukkelijk aandacht is voor concrete mogelijkheden in Lingewaard.

Voor Iedereen die meer wil weten over alternatieve woningbouw en eigen initiatieven! De avond is gratis te bezoeken.