Omroep Lingewaard

Uitkomst onderzoek: Martinuskerk geschikt voor IKC De Doornick…

De Martinuskerk in Doornenburg is geschikt als nieuwe locatie voor IKC De Doornick. Dit blijkt uit een

quickscan. Het huisvesten van school en kinderdagverblijf in de kerk betekent dat de Martinuskerk behouden

kan blijven voor Doornenburg. De gemeenteraad neemt in maart een beslissing over de locatie van IKC De

Doornick. Wethouder Nick Hubers: “Het onderbrengen van IKC De Doornick in de kerk biedt een unieke kans

om een stuk cultureel erfgoed te behouden voor Doornenburg en de Doornenburgers.”

 

Maatschappelijke bestemming

In de zomer van 2023 heeft gemeente Lingewaard opdracht gegeven voor een onderzoek naar de

mogelijkheid om IKC De Doornick onder te brengen in de Martinuskerk in Doornenburg. Het verzoek hiervoor

kwam van de werkgroep Doornenburg en werd mede ingegeven door het DorpsOntwikkelingsPlan. Hierin

heeft stichting Leefbaar Doornenburg namens de inwoners een aantal speerpunten verwoord. Veel inwoners

willen de kerk behouden. Het ombouwen van de kerk tot schoolgebouw betekent dat de kerk een nieuwe

maatschappelijke bestemming krijgt. Martijn Claassen, werkgroep Doornenburg: “Hoe mooi is dat: de kerk

was en wordt een plek om te ontmoeten voor jong en oud.”

 

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat het kerkgebouw geschikt is om te verbouwen tot Integraal Kindcentrum. Daarmee

is verhuizing van IKC De Doornick naar de Martinuskerk een alternatief voor het oorspronkelijke plan: de

bouw van een nieuwe school op de huidige plek. Maartje Krüse van schoolbestuur De Linge zegt hierover:

“Ook binnen het kerkgebouw kunnen we prima onze onderwijskundige en pedagogische aanpak uitvoeren.”

De verwachte kosten van deze variant zijn met het onderzoek inzichtelijk gemaakt.

 

Voorkeur voor school in kerk

Het college, schoolbestuur De Linge en werkgroep Doornenburg geven de voorkeur aan het huisvesten van

IKC De Doornick in de Martinuskerk boven nieuwbouw op de huidige plek. De komende tijd werken we deze

variant verder uit. Daarbij kijken we in detail naar kosten, proces en planning. Voor het schoolbestuur is het

bijvoorbeeld belangrijk dat de nieuwe school zo snel mogelijk open kan.

 

Definitieve keuze door raad

Het kan nog steeds zo zijn dat de keuze uiteindelijk valt op nieuwbouw op de huidige locatie. De

gemeenteraad neemt in maart een definitief besluit over de nieuwe locatie van IKC De Doornick.