Omroep Lingewaard

Start onderzoek berging vliegtuigwrak WOII

Het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard stemde 29 juni in met het bergen van  het stoffelijk overschot van een vermist oorlogsslachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog. Het  slachtoffer, vermoedelijk een Duitse piloot, bevindt zich waarschijnlijk nog in het vliegtuigwrak.  

Met dit besluit spreekt het college de intentie uit om het stoffelijk overschot te gaan bergen. Tijdens het  proces zijn er meerdere beslismomenten om wel of niet door te gaan met de berging. De eerste stap is het  onderzoek van Defensie (EOD) naar de exacte locatie van het vliegtuigwrak. Dit moet duidelijk maken of het  vliegtuigwrak goed te bergen is.  

Aanleiding nationaal programma BZK 

In juli 2018 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) het nationaal  programma ‘Berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog’ ingesteld. Het  programma richt zich op de berging van vliegtuigwrakken met daarin mogelijk de stoffelijke resten van  vermiste bemanningsleden. Via dit programma wil het ministerie uitvoering geven aan 30 tot 50 kansrijke  bergingen van vliegtuigwrakken in de Nederlandse bodem. Hiervan wordt de kans reëel geacht dat bij een  berging stoffelijke resten kunnen worden gevonden.  

Vliegtuigwrak  

In Lingewaard is één van deze kansrijke bergingslocaties. Daar is op 30 juli 1943 een Duitse Focke Wulf 190  neergeschoten, waarin zich vermoedelijk één piloot bevond. De minister van BZK heeft de gemeente  Lingewaard gevraagd om het stoffelijk overschot van de piloot te bergen. De berging in Lingewaard wordt de  zesde berging onder het programma.  

Duidelijkheid nabestaanden 

Het college wil met het organiseren van een respectvolle berging van de piloot en het vliegtuigwrak  nabestaanden duidelijkheid geven over het lot van hun dierbare. Daarnaast levert de berging een bijdrage  aan het historisch erfgoed van de gemeente. Burgemeester Nelly Kalfs noemt het een bijzondere operatie.  “Veel Lingewaarders weten dat hier in de oorlog een vliegtuig is neergekomen. Deze verhalen zijn  doorverteld aan de kinderen en kleinkinderen van ooggetuigen. Met informatie van de Historische Kring  Angeren en dankzij het programma van BZK kunnen we deze berging nu gaan voorbereiden. Het lokaliseren  van het wrak is hierin een eerste stap. We hopen dat we uiteindelijk nabestaanden zekerheid kunnen geven  over het lot van een nu nog vermiste vlieger. Een betekenisvol gebaar, ook na 76 jaar bevrijding.”