Omroep Lingewaard

Rinkel de KINKEL!..

Dit verhaal gaat over plannen van de gemeente met het cultureel centrum De Kinkel in Bemmel. De kassa rinkelt. We beginnen op 13 juli 2023. Dan stelt de gemeenteraad de Kadernota 2024 vast met daarin een ambitieus investeringsplan van maar liefst bijna 45 miljoen euro. Het leeuwendeel gaat naar Huissen: 37 miljoen. Voor Bemmel staat 5,5 miljoen ingeboekt en voor Haalderen 1,5 miljoen. Gendt, Doornenburg en Angeren moeten het doen met 8 ton en Ressen komt in het lijstje niet voor. Over het forse investeringsbedrag voor Huissen leven in de gemeenteraad overigens nog wel vragen. GroenLinks heeft alvast vragen gesteld aan het college over de plannen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in de stadskerk, die de gemeente van plan is om te kopen.

Maar nu eerst over de Kinkel. De gemeente is met de RK parochie H. Maria Magdalena  de intentie overeengekomen om in Bemmel de pastorie langjarig te gaan huren. Dit laatste houdt verband met het plan van de gemeente om in Bemmel de Kinkel, de Stichting Welzijn Lingewaard en de bibliotheek te verplaatsen naar het winkelcentrum de Assenburg en de pastorie.

In dit artikel zetten we een aantal vraagtekens bij deze plannen. Het ligt voor de hand om te stellen, dat deze  in de gemeenteraad nog tot interessante debatten gaat leiden.

Ongeveer tien jaar geleden was er in Bemmel de gelegenheid om een Multi Functionele Accommodatie (vroeger noemden we dit een dorpshuis) te realiseren in de kerk. Vanuit de Bemmelse gemeenschap werden hier mooie plannen voor aangedragen, maar de gemeente had hier geen oren naar en koos voor de Kinkel. Er werd besloten om niet te investeren in het kerkplan en om wel fors in te zetten op een grote renovatie van de Kinkel. Iedereen kent het resultaat: de Bemmelse gemeenschap heeft met de inzet van honderden vrijwilligers een schitterende Theaterkerk tot stand gebracht; inmiddels een parel voor Bemmel en omgeving. Ook de Kinkel heeft voor weer andere functies en doelgroepen een mooie invulling gevonden. Voor alle duidelijkheid, de Theaterkerk draait op vrijwilligers en zonder subsidie van de gemeente. De Kinkel mag als MFA jaarlijks wel een bijdrage uit de gemeentekas ontvangen, onder meer voor personeelskosten.

Dan nu het plan van de gemeente om in Bemmel de Kinkel en de bibliotheek te willen verplaatsen naar winkelcentrum de Assenburg en deels naar de pastorie naast de Theaterkerk. We begrijpen dat er nieuwe plannen uitgewerkt worden om alles rond de huidige bibliotheek en de Kinkel opnieuw te willen ontwikkelen met ook woningbouw. Al met al een grote wending in vergelijking met de keuzes van nog maar tien jaar geleden. En hoe haalbaar is het om de Kinkel in de Assenburg onder te brengen? Het bestuur van de Kinkel is door wethouder Aart Slob bijgepraat over de plannen van de gemeente. Voorzitter Bert Kuijf laat ons  desgevraagd weten vooralsnog sceptisch te staan tegenover het idee om te verhuizen naar de Assenburg. In combinatie met de pastorie zijn er grote bouwkundige aanpassingen nodig om alle functies plaats te bieden, denk aan een grote zaal, horeca en geschikte ruimtes voor repeterende bandjes. Als redactie plaatsen wij ook in financieel opzicht vraagtekens: zijn de eigenaren van de Assenburg en de pastorie bereid om bouwkundige aanpassingen, waaronder ook voor verduurzaming, voor hun rekening te nemen? Of komt dit alles alleen op conto van de gemeente? En welke huurprijs gaat dit alles voor de gemeente en de gebruikers betekenen?

En dan de pastorie. De Theaterkerk is zo succesvol met haar activiteiten dat het bestuur eerder dit jaar heeft onderzocht of ze de pastorie zouden kunnen kopen of huren. Het parochiebestuur bleek voorwaarden te stellen die voor een niet gesubsidieerde Theaterkerk niet haalbaar bleken. Met de portemonnee van de gemeente is er blijkbaar wel uit te komen met het parochiebestuur. Ons is nu al gebleken dat het huren van zaalruimte in de Theaterkerk duurder is dan zaalruimte in de huidige Kinkel. Gezien de actuele verschillen is dit ook begrijpelijk, maar hoe pakt dit uit als de Kinkel in de pastorie vernieuwde zaalruimte gaat verhuren? Hier lijkt dan directe concurrentie te ontstaan en hoe wenselijk is dat? Je zou verwachten dat de gemeente met dergelijke plannen direct afstemming zou zoeken met het bestuur van de Theaterkerk, maar voor zover wij hebben kunnen nagaan heeft dit overleg tot op heden niet plaatsgevonden.

Rinkel de KINKEL staat voor het belang van een goed doordacht plan voor de Kinkel, maar ook voor niet te zeer alleen de geldbuidel van de gemeente Lingewaard laten rinkelen, dit is immers ook de portemonnee van de burger! Vanuit Omroep Lingewaard zullen we het debat in de gemeenteraad van nabij volgen.

Van de politieke redactie van Omroep Lingewaard