Omroep Lingewaard

Rijnstate en Gemeente Overbetuwe ondertekenen koop- en realisatieovereenkomst

Donderdag 25 februari tekenden wethouder Wijnte Hol en Hans Schoo, lid Raad van  Bestuur van Rijnstate de koop- en realisatieovereenkomst. Hiermee leggen zij afspraken  vast over de verkoop en levering van het stuk grond op de Spoorlaan in Elst. Dit brengt  de start van de bouw van een polikliniek weer een stap dichterbij.  

Gemeente Overbetuwe investeert in zorg 

Wijnte Hol, wethouder van gemeente Overbetuwe: “We zetten vandaag weer een belangrijke stap  in de komst van een nieuwe vestiging van Rijnstate, een waardevolle impuls voor onze gemeente  en inwoners. Een jaar geleden sloten we een hoofdlijnenakkoord. Inmiddels ligt er een vastgesteld  bestemmingsplan. En vandaag regelen we de verkoop en levering van het stuk grond aan de  Spoorlaan in Elst. De nieuwbouw start nog voor de zomer. Natuurlijk zorgen we als gemeente dat  het gebied rondom Rijnstate goed wordt ingericht: aantrekkelijk en veilig voor zowel de bezoekers  aan Rijnstate als bewoners en bezoekers van Elst.”  

Rijnstate zet in op innovatie 

Hans van Schoo, lid Raad van Bestuur van Rijnstate:  

“Onze nieuwe locatie van Rijnstate in Elst ademt de toekomst. Naast de vertrouwde zorg van  Rijnstate zullen we ook inzetten op meer digitale en innovatieve mogelijkheden.” 

Planning start bouw  

De gemeenteraad heeft 26 januari jl. het bestemmingsplan ‘Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate’  vastgesteld en dit ligt momenteel ter inzage. Rijnstate heeft inmiddels de omgevingsvergunning  voor de nieuwbouw van fase 1 ingediend bij de gemeente. Na de ter inzage legging van het  bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is de verwachting dat Rijnstate kan starten met de  nieuwbouw van fase 1 in juni 2021. 

Daarnaast is de gemeente Overbetuwe inmiddels gestart met de voorbereidingen van de  werkzaamheden aan het openbaar gebied rondom de polikliniek Rijnstate. Hierbij zal vooral de  huidige kruising Spoorlaan – Nieuwe Aamsestraat een metamorfose ondergaan ter verbetering van  de fiets- en verkeersveiligheid. De vrij liggende fietspaden langs de Nieuwe Aamsestraat en de  Regenboog zorgen er ook voor dat de schoolgaande jeugd veilig naar het Westeraam en het  Lyceum kunnen fietsen. In januari is de aanbesteding voor het openbaar gebied afgerond en heeft  gunning plaatsgevonden aan de bouwteampartner. De bouwteamovereenkomst voor deze  werkzaamheden wordt in maart ondertekend. De start van de werkzaamheden zijn ook hier  voorzien voor juni 2021. De belangrijkste belanghebbenden en de omliggende bewoners worden  nauw betrokken bij dit proces.  

Zorgaanbod Rijnstate Elst  

De poliklinische zorg van de Rijnstate locaties Arnhem Zuid en Velp verschuift naar Elst. Hiermee wil Rijnstate een makkelijk toegankelijke locatie met een uitgebreide poliklinische zorg en  diagnostiek aanbieden, dichtbij voor alle inwoners van het verzorgingsgebied. Hierin wordt nauw  samengewerkt met andere eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers. Elst is vanaf 2023 de locatie voor de poliklinieken Oogheelkunde, Dermatologie, het centrum voor  overgewicht (Vitalys) en het Pijn Centrum. De hoofd locatie van deze specialismen verhuist in zijn  geheel van Velp naar Elst. Ook kan men terecht voor hart- en longfunctieonderzoeken, bloed- en  röntgen onderzoeken en wordt het mogelijk medicatie af te halen bij de poliklinische apotheek. Het wordt een aardgas loos gebouw dat past bij de duurzaamheidsambities van Rijnstate.

Rijnstate. Voorop in zorg voor jou. 

Rijnstate is een zeer vooruitstrevend topklinisch ziekenhuis met 28 verschillende specialismen en circa 5.500  medewerkers. We werken voortdurend aan manieren om onszelf en onze dienstverlening merkbaar te  verbeteren. En als we geloven dat iets inderdaad tot betere zorg kan leiden, dan gaan we er ook echt voor.  We willen vernieuwingen realiseren die tastbaar zijn. Dus wetenschap en onderzoek inzetten die ertoe doen in  de praktijk. Om onze zorg steeds prettiger, soepeler en effectiever te maken. Op een heel menselijk niveau.  Met andere woorden: voor jou.