Omroep Lingewaard

Rekenkamercommissie gemeente Lingewaard: “Integriteitsbeleid moet beter” 

Bemmel, 12 juni 2020

Dit is een persbericht van de Rekenkamercommissie gemeente Lingewaard 

 

Er is geen samenhangend integriteitsbeleid voor de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie van de gemeente Lingewaard. Dit is de uitkomst van het onderzoek van de Rekenkamercommissie Lingewaard naar het gemeentelijk integriteitsbeleid. De commissie heeft de conclusies van het onderzoek onlangs aan de gemeenteraad aangeboden. 

De gemeente Lingewaard heeft weliswaar een aantal verplichte documenten over integriteit, maar het beleid moet volgens de Rekenkamercommissie beter worden uitgewerkt om integriteitsrisico’s, ook in de praktijk, te kunnen voorkomen.

Het is voor de commissie duidelijk dat raad, college en ambtelijke organisatie met het onderwerp integriteit bezig zijn. De nadruk ligt daarbij vooral op formele momenten als het afleggen van een eed of belofte. De rekenkamercommissie adviseert meer nadruk te leggen op het signaleren van dilemma’s en het bespreekbaar maken van integriteitsissues. Ook moet de registratie van integriteitsissues beter, alsook het tonen van zichtbaar voorbeeldgedrag.

De rekenkamercommissie adviseert daarom een concreet plan van aanpak te maken met duidelijke meetpunten. Op die manier kan de gemeenteraad op termijn vaststellen of de nu gevonden tekortkomingen daadwerkelijk worden aangepakt.

Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad en wordt naar verwachting in de eerste vergadercyclus na de zomervakantie behandeld.

Het rapport staat op www.lingewaard.nl/raad onder ‘Griffie-infodocumenten’ (plaatsingsdatum 03- 06-2020).