Omroep Lingewaard

Oppositiepartijen SP, PvdA, GroenLinks en D66: meer betaalbare woningen in Lingewaard

Op donderdag 15 oktober aanstaande behandelt de gemeenteraad van Lingewaarde de Nota Wonen. In deze nota legt de raad onder meer vast welke woningen er de komende tien jaar gebouwd moeten worden. D66, GroenLinks, PvdA en SP willen dat er meer betaalbare woningen komen en doen daarom een aantal voorstellen. 

 

In de nota wonen is te vinden dat er de komende tien jaar 1710 woningen bij moeten komen in Lingewaard. 400 daarvan zitten in zogenoemde harde plannen, dat zijn plannen waarvan de raad het bestemmingsplan al heeft vastgesteld. Voor de overige 1310 woningen stelt het college voor de helft betaalbaar te bouwen. ‘Dat zijn dus 655 sociale huurwoningen, huizen met een middenhuur, goedkopere en nog betaalbare koopwoningen’, rekent PvdA-fractievoorzitter Maarten van den Bos voor. ‘En 655 huizen die meer dan 310.000 euro moeten kosten. Daarvan staan er in Lingewaard meer dan genoeg. Willen we starters een kans geven en zorgen dat ouderen kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld een kleinere woning, dan moeten we wat doen’. 

 

Daarom stellen de oppositiepartijen gezamenlijk een andere verdeling voor. In hun voorstel komen er 900 betaalbare woningen bij: 350 sociale huurwoningen, 150 middenhuur woningen, 200 goedkopere koopwoningen met een prijs tot 220.000 euro en 200 nog betaalbare koopwoningen met een prijs tussen 220.000 en 310.000 euro. Zo blijft er ruimte voor 410 duurdere huizen.

 

‘We zien al jaren dat het voor woningzoekenden met een laag of middeninkomen wel heel erg lastig is om een woning te vinden’, zegt Brian Claassen van de SP. ‘Er is een enorme wachtlijst voor sociale huurwoningen, er is nauwelijks midden huur te vinden en ook zien we een fors tekort aan betaalbare koopwoningen. Er staan in Lingewaard veel meer woningen van 5 ton en duurder te koop dan koopwoningen tot 2.5 ton’. 

 

‘Lingewaard vergrijst sneller dan de gemeenten om ons heen’, vult Inge Sloot namens GroenLinks aan. ‘We moeten wat doen, juist ook om ervoor te zorgen dat alle kernen een gezonde leeftijdsopbouw houden, dat we voldoende vrijwilligers vinden en de scholen open kunnen houden. Dan moet je zorgen voor meer betaalbare woningen’. 

 

Naast de voorstellen voor meer betaalbare woningen willen de vier partijen ook vastleggen hoe veel die huizen precies mogen kosten. En dat voor de langere termijn. ‘Er zijn snel meer huurwoningen nodig, ook voor mensen die net niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning’, zegt Léon Dekkers van D66. ‘Die huizen moeten we dus bouwen. En we moeten ervoor zorgen dat het woningen met een middenhuur blijven, ook op termijn. Daarom vragen we het college dat ook in regels vast te leggen’. Ook willen de partijen dat het college zich inspant om in de afspraken die jaarlijks gemaakt moeten worden tussen gemeente, woningcorporaties en huurders vast te leggen dat ook de huren van sociale huurwoningen niet te hard mogen stijgen. Zodat we er alles aan doen om wonen in Lingewaard voor iedereen betaalbaar te houden. 

 

SP, PvdA, GroenLinks en D66 zullen deze voorstellen gezamenlijk indienen tijdens de raadsvergadering van  15 oktober en hopen uiteraard op steun van de overige fracties.