Omroep Lingewaard

Onthulling paneel in Angeren….

Woensdag 22 mei is er in Angeren een paneel onthuld door burgemeester Nelly Kalfs, als permanente herinnering aan de opgraving van de Focke Wulf die anderhalf jaar geleden plaats vond. Op 30 juli 1943 crashte het vliegtuig met piloot Karl Becker. De Focke Wulf is 1 van de naar schatting 30 jachtvliegtuigen die neerkwamen in de buurt van het dorp Angeren.

Dat voor achtergebleven familieleden deze opgravingen belangrijk zijn, blijkt wel uit het feit dat de langstlevende nazaat van Becker, de heer Bauer, die anderhalf jaar geleden op hoge leeftijd samen met zijn echtgenote de tocht vanaf de Bodensee naar Angeren ondernamen om zelf getuige van de berging te kunnen zijn.

Met de realisatie van dit informatiepaneel heeft de Historische Kring Angeren een blijvende herinnering gerealiseerd aan hetgeen zich hier op 30 juli 1943 heeft afgespeeld. De Historische Kring heeft een aantal onderdelen van de Focke Wulf van Defensie in bruikleen gekregen. Zij hopen binnen afzienbare tijd in het Dorpshuis over een prominente expositieplaats te kunnen beschikken voor deze onderdelen. Ook is er op het paneel een QR-code te vinden. Bij het scannen van de code kunt U alles rondom de Focke Wulf en opgraving vinden.

Namens de Historische Kring sprak Harrie Arends enkele woorden, en bedankte de familie Visser voor hun bereidheid om een stukje grond beschikbaar te stellen voor plaatsing van het paneel.

Het paneel kunt U bezoeken aan de Kamervoort 67 in Angeren.

Foto’s © Willeke van Vulpen.