Omroep Lingewaard

MFA De Assenburg: Een passage of een nieuw Bemmels hoofdstuk?

Eerder sprak Omroep Lingewaard op locatie met wethouder Aart Slob over leegstand en plannen in het winkelhart van Bemmel. Terwijl zijn ideeën nog na zullen galmen in de verlaten Coop, is het onderzoek gestart. Is het haalbaar de activiteiten van De Kinkel, SWL en Bemmelse bibliotheek te huisvesten in winkelcentrum De Assenburg?

Het college stelt in haar informatienota van 23 april dat het centrum van Bemmel onder druk staat. Het is te wijdverspreid en de toenemende leegstand doet afstanden verder groeien. Er moet wat worden gedaan om de vitaliteit, leefbaarheid en aantrekkingskracht te vergroten. Een multifunctionele accommodatie (MFA) in de Assenburg kan daarbij helpen, zo is de opvatting. Gebruik van culturele en maatschappelijke voorzieningen kan dan immers samengaan met een boodschap, een blik in de etalages en een ijsje op de hoek. In de huidige situatie is dat niet vanzelfsprekend. Laat staan dat je elkaar er makkelijk bij toeval ontmoet, als de één zich in hetzelfde centrum op honderden meters van de ander bevindt.

Behoud van centra in de gemeente en het benutten van de mogelijkheden ervan voor saamhorigheid, was al in 2020 een politiek onderwerp. De raad stelde toen de notitie ‘Versterken compacte en aantrekkelijke centra in Lingewaard’ vast. Het college verwijst daar nu dan ook naar.

Om het idee voor een MFA in De Assenburg kans van slagen te geven, ziet het college de beoogd gebruikers, maar ook verenigingen, organisaties en inwoners van Bemmel graag meedenken en -doen. De impact op zowel wat mogelijk verhuizen zal, als het centrum van het dorp kan groot zijn. Men zet in op een ‘zorgvuldig participatieproces’ voor een ‘breed gedragen ambitie’, aldus de nota.

Het bestuur van De Kinkel, SWL en bibliotheek is gevraagd met de gemeente, stichting Clink!, de centrummanager en ondernemersvereniging Bemmel zitting te nemen in een ‘kerngroep’. Van die groep direct betrokkenen hoopt de gemeente op samenwerking en advies. Bij de eerste bijeenkomst op 25 maart werd door het bestuur van De Kinkel wel direct al getwijfeld over de beschikbare ruimte in De Assenburg. Eerder is die beschikbare ruimte al eens in beeld gebracht. Zo’n ‘Quickscan’ zal nu opnieuw worden uitgevoerd in combinatie met de ruimtevraag van de beoogd gebruikers.

Uit wat het college ‘ambitiesessies’ noemt moet duidelijk worden wat die toekomstig gebruikers samenwerkend kunnen bieden in het winkelhart van Bemmel. ‘Stakeholderbijeenkomsten’ moeten gaan over de praktische invulling van het MFA. Over ruimtebehoeftes, activiteiten, planningen en wat men zou kunnen delen. De ruimte om mee te denken voor inwoners, winkeliers en organisaties wordt daarnaast georganiseerd door een Rotterdams ‘Participatiebureau’. Zij verkennen en verwerken meningen over het Bemmelse centrum, ideeën voor het winkelgebied en dromen over De Assenburg tot een brochure voor de plannenmakers.

Alle stappen zijn te volgen via samen.lingewaard.nl. Dromende inwoners zullen in juni te maken krijgen met een campagne om mee te doen. Let wel: het gaat hier om een ‘haalbaarheidsonderzoek’. Eindpunt daarvan is 10 oktober. De planschets moet de gemeenteraad dan zozeer overtuigen dat zij besluit voor realisatie te gaan. Of het allemaal past in De Assenburg en of de ideeën in Bemmel voldoende worden ondersteund, zal dan een belangrijke rol spelen. Of beter gezegd: Zo moet het gaan zijn. Met een actief open gemeente, luisterende politiek en betrokken inwoners.

– Door de politieke redactie –