Omroep Lingewaard

Lingewaard gaat op zoek naar een opvanglocatie voor asielzoekers.

Het college van burgemeester en wethouders wil haar verantwoordelijkheid nemen en asielzoekers gaan opvangen. Dit wil het college zorgvuldig doen en eerst uitvragen wat inwoners belangrijk vinden. Wat is er volgens Lingewaarders nodig om goed samen te kunnen leven? Het college besloot op 7 mei om het voorstel bij de raad neer te leggen. De gemeenteraad beslist op 5 juni.

De gemeente Lingewaard staat voor een nieuwe taak: het opvangen van asielzoekers. Dit is het gevolg van de Spreidingswet. Lingewaard moet 260 asielzoekers en 24 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) opvangen. De eerste stap is het vinden van een geschikte opvanglocatie. Het college stelt de gemeenteraad voor om op zoek te gaan naar één centrale locatie voor 300 asielzoekers. Vanaf dit aantal is het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) verantwoordelijkheid voor de opvang.

Het college vraagt Lingewaarders om mee te denken
Inwoners kunnen hun stem laten horen in een online onderzoek. Daarnaast komen er gesprekken met onder andere maatschappelijke organisaties, ondernemers en wijkplatforms. Het onderzoek gaat over wat inwoners belangrijk vinden bij het zoeken naar een geschikte locatie, hoe zij willen samenleven met de nieuwkomers én welke rol de gemeente hierin kan spelen. De uiteindelijke locatiekeuze is aan de gemeenteraad.

Wat is er nodig om goed samen te kunnen leven?
Het college benadrukt het belang van deze stap: “We willen ook in Lingewaard bijdragen aan het opvangen van asielzoekers. Zodat we mensen die naar Nederland komen op een goede manier kunnen opvangen. Waarbij we rekening houden met de ruimte die er is, en vooral ook met wat inwoners belangrijk vinden. Daarom nemen we eerst de tijd om te luisteren. Zodat we straks goed samen kunnen leven: de inwoners van nu én de toekomstige nieuwkomers.”

Keuze voor een locatie in oktober
Op 5 juni beslist de gemeenteraad over het voorstel. Wanneer de raad akkoord is, start gelijk het participatieproces. Inwoners kunnen dan nog voor de zomer hun stem laten horen. Ook gaan we kijken naar mogelijke geschikte locaties. In oktober besluit de gemeenteraad over een definitieve locatie.