Omroep Lingewaard

Lingewaard Energie viert eerste lustrum

Op vrijdagmiddag 22 maart heeft de Coöperatie Lingewaard Energie stilgestaan bij haar eerste lustrum. Het evenement werd gehouden in de Theaterkerk in Bemmel. 

Namens de gemeente Lingewaard heeft burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven de bijeenkomst geopend. Zij sprak haar grote waardering uit voor wat zij een prachtig burgerinitiatief noemde. Volgens haar kan de overheid geen urgentie aan mensen opleggen en is het des te meer noodzakelijk, dat er burgerinitiatieven zijn.

Wethouder Duurzaamheid Aart Slob benadrukte de goede samenwerking met de gemeente, die onder meer tot uiting komt in een structurele subsidierelatie.

Bij deze gelegenheid reikte wethouder Slob voor de eerste keer de Duurzaamheidsprijs Lingewaard uit. Deze prijs werd toegekend aan de Theaterkerk Bemmel voor de vele investeringen, die zijn gedaan om energie op te wekken en te besparen. De gemeente zal deze prijs elk jaar in samenwerking met Lingewaard Energie uitreiken.

De aanwezigen werden getrakteerd op een lezing door Ruud Veltenaar, filosoof, futurist, hoogleraar en bovenal “Inspirator van Transformatie”.