Omroep Lingewaard

 “Leven aan de Limes, op zoek naar Bataafs-Romeins Huissen” is verschenen…

 “Leven aan de Limes, op zoek naar Bataafs-Romeins Huissen” is verschenen. De vele Romeinse vondsten in Huissen én de plaatsing van de Limes (noordgrens van het Romeinse rijk) op de werelderfgoedlijst waren aanleiding tot het uitgeven van dit boek.

Het door de Historische Kring Huessen uitgegeven boek krijgen alle leden eind november in de bus. Verder is het op zaterdagmiddag te koop in de winkel van museum Hof van Hessen aan de Vierakkerstraat 39 in Huissen. Ook is het er bij Bruna, kapsalon Hendriksen en Primera verkrijgbaar. Het kost € 14,95. Buiten Huissen kan het verstuurd worden. Info hierover via museum@huessen.nl

Cor Neijenhuis geeft in een vijftiental hoofdtukken inzicht in het leven in Romeins Huissen, maar hij heeft ook aandacht voor het grotere geheel van het Romeinse rijk (bestuur, gewoonten enz.) Wat verder opvalt zijn de vele foto’s, waardoor het voor eenieder aanlokkelijk is om het te bekijken en te lezen.

Men neemt aan dat de Limes (de noordelijke grens van het Romeinse rijk) langs de Loostraat richting Loowaard liep. In Huissen zijn dan ook langs een kilometerslang ”lint”, vele vondstlocaties uit de Romeinse tijd te melden. Vooral de ontdekking van een grafveld, met bijbehorende lintbebouwing, in de nieuwbouwwijk Loovelden bracht spectaculaire vondsten naar boven. Spiegels, glaswerk enz. duiden hier op een sterke Romeinse invloed.