Omroep Lingewaard

Je woning aanpassen of toch verhuizen?..

 Informatiebijeenkomst met tips en adviezen van Wooncoach 65+-ers,

                      Woningcorporatie Waardwonen en De Minkhof

We worden er allemaal wel mee geconfronteerd: je hebt een huis, maar het past niet helemaal meer bij je omstandigheden.

Het is té groot en ruimtes worden niet meer gebruikt, de tuin wordt een té grote klus om nog bij te houden of je begint je wat minder veilig te voelen in je eigen huis en traplopen gaat ook niet meer zo goed.

Wooncoach 65+ers
Om een steuntje in de rug te geven is er in de Gemeente Lingewaard een wooncoach werkzaam.  Mevrouw Petra Verhagen kan bij u thuis allerlei adviezen geven over veiligheid en aanpassingen zodat u langer in uw eigen huis kunt blijven wonen.

Of u heeft juist hulp en ondersteuning nodig om te kunnen verhuizen naar een huis dat beter past bij uw leeftijd en situatie. Er zijn zelfs wellicht mogelijkheden dat u als huurder van een woningcorporatie, om in aanmerking te komen voor provinciale verhuissubsidie.

Petra Verhagen is werkzaam bij (SWL) Stichting Welzijn Lingewaard, er zijn geen kosten verbonden aan gesprekken en huisbezoeken.

Woningcorporatie Waardwonen in de persoon van Bart Bedeaux, gaat u uitleg geven over Entree.nu het woning verdeelsysteem en het opplus-beleid van Waardwonen.

Donderdag 30 maart 2023 vindt er een informatiebijeenkomst plaats
op De Minkhof van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Hier zult u allerlei tips, adviezen en mogelijkheden aangereikt krijgen om u te helpen op een prettige manier te kunnen wonen.

U kunt zich vóór 29 maart aanmelden bij Jeanne Kremers : bestuurslid@minkhof.nl

of via onze website: www.minkhof.nl