Omroep Lingewaard

Het verzet in Huissen in de nieuwe ‘Terugblik’

Op 13 november verscheen het jaarboek Terugblik, dat elk jaar wordt gemaakt door tien historische verenigingen in de Betuwe. Dit jaar bevat het artikelen over de burgerbevolking in oorlogstijd. Voor de Historische Kring Huessen schreven Jan Zweers en Emile Smit over het verzet in Huissen.

Eigenlijk was er over het verzet in Huissen niet heel veel bekend. Bij oorlogsherinneringen gaat de aandacht meestal terecht uit naar de vreselijke gebeurtenissen in september-oktober 1944. Alleen over het gebruik van de veerpont om Franse krijgsgevangenen te helpen bij hun vlucht was veel bekend. Daar waren Harrie Martens en Wim Helmich de grote mannen, die dit ook beiden met een zware tijd in Duitse gevangenschap moesten bekopen.

Bij toeval doken er enige tijd geleden documenten op, die Huissenaar Gozewijn Coopmans had verborgen in de spouwmuur van zijn huis aan de Korte Loostraat. Dat leidde tot nader onderzoek.

De rol van de Huissense burgerbevolking bleek groter dan tot nog toe bekend was. Van rapporten uit de beruchte WA (knokploeg) tot ledenlijsten van de Binnenlandse Strijdkrachten. Heel wat bekende mensen deden mee aan anti- Duitse acties: van kosterszoon Bernhard Brons tot huisarts Van der Laan. Een en ander valt te lezen in deze ‘Terugblik’.

Het boek is al bijna uitverkocht. Zolang de voorraad strekt is het nog te koop bij de Historische Kring Huessen. Het kost dan € 11,-.

Wie belangstelling heeft kan een mail sturen naar museum@huessen.nl.