Omroep Lingewaard

Herdenking WOII slachtoffers

Comité Herdenking 2oktober:

vergeet de oorlog
….en je hebt geen vrede
vergeet de dood
….en je hebt geen leven….

Op vrijdagavond 2 oktober zal een Stille Tocht worden georganiseerd ter herdenking van de burgerslachtoffers.
Centraal staat het herdenken van het tragisch bombardement op Huissen op 2oktober 1944, waarbij vele tientallen burgers het leven verloren. Maar ook worden de overige oorlogsslachtoffers herdacht.
Het Comité Herdenking 2 oktober neemt hiertoe, net als voorgaande jaren, het initiatief.

Vanaf 17 september jl. staat in de aanloop naar de herdenking in Huissen Centrum het namenpaneel van alle 187 burgerslachtoffers. De zoektocht naar foto’s v an de slachtoffers is onderdeel van de herdenkingsactiviteiten.

In 2019- 75 jaar na het dramatische jaar 1944- vond een uitgebreide herdenking plaats. Dit jaar -2020- was het de bedoeling dat het een bescheiden sfeer zou zijn.

De context van deze herdenking

Het  coronavirus zorgt voor ware soberheid omdat passende maatregelen aan de orde zijn.

Om deze reden zal de Stille Tocht plaatsvinden in de open lucht. Er worden geen uitnodigingen verstuurd en er is geen oproep om naar de Stille Tocht te komen. De organisatie hoop direct belanghebbenden en betrokken burgers tot een groepsgrootte van 75 à 100 te kunnen verwelkomen. Indien dit aantal wordt overschreden zal het dwingende advies gegeven worden niet deel te nemen.

De opzet van de Stille Tocht

Vertrek vanaf de parkeerplaats Achter de Gracht te Huissen om 19.00 uur. Vanaf 18.45 uur kan men bijeenkomen. Hier zult u nadere informatie en instructies krijgen om de tocht in respect en veiligheid te laten verlopen. Vanaf de parkeerplaats vertrekt men in tocht over de begraafplaats van het Gedenkpark, ingang het protestantse deel. Men wandelt achter elkaar vanaf het moment van vertrek; óók op de begraafplaats. Daarbij houdt ieder 1,5 meter afstand van de ander. De gilden begeleiden de tocht met trom; bij het massagraf zal de scouting passende muziek ten gehore brengen.

Op de begraafplaats zullen vlamfakkels op WO II gerelateerde graven zijn aangebracht. Deze circa 10 plekken worden tevens gemarkeerd door een scout.

Men passeert het Massagraf waar geen toespraken worden gehouden. Er worden geen bloemen gelegd bij het massagraf; doel is om opeenhoping van publiek te voorkomen.

Bloemen leggen kan overigens op ieder moment van de dag 2 oktober tot circa 18.00 uur, dus voorafgaande aan de Stille Tocht.

Vervolgens verlaat ieder in de tocht de begraafplaats en is het tot aan het Monument De Klok mogelijk naast elkaar te lopen, met inachtneming van de 1,5 meter onderlinge afstand.

Zodra men arriveert bij Monument De Klok wordt men geacht de aanwijzingen van begeleiders te volgen zodat men de veiligheidsregels in acht kan nemen. Een bij het verlaten van de begraafplaats meegenomen bloem kan men op aanwijzing leggen bij het monument. Bij Monument De Klok in de Vicarisstraat zal door een jeugdige bewoner het gedicht ‘17 september‘ voorgelezen worden. De korte ceremonie  zal; worden afgesloten met een Last Post en een moment van stilte. Als symbool voor een hoopvolle toekomst zal ieder inde gelegenheid zijn een zakje met goudsbloemzaadjes mee te nemen.