Omroep Lingewaard

Haalderen en de wethouder op z’n best!..

Afgelopen donderdagavond had de Gemeenteraad Lingewaard weer een inforonde met wederom het onderwerp Flexwoningen op de agenda. Het was de gelegenheid om ook als burger in te spreken en je mening te geven over de plannen waar de Gemeenteraad in de volgende raadsvergadering over gaat besluiten.

Er waren vanuit Haalderen liefst tien insprekers. Je voelde hoezeer alle sprekers emotioneel betrokken waren bij het plan om in totaal 130 flexwoningen te bouwen in hun dorp. Ondanks deze spanning wisten alle insprekers op een prima wijze hun bezwaren tegen het plan kenbaar te maken. Een van de sprekers had haar betoog zelfs verpakt in een prachtig Sinterklaas gedicht. De zorgen betreffen met name het aantal flexwoningen en de druk die dit geeft op het goed functioneren van de dorpsgemeenschap Haalderen. Het ademde ook de sfeer van een klein dorp waarin men er voor elkaar wil zijn, en dat dan ook voor nieuwe inwoners. Men is zeker niet tegen woningbouw in Haalderen, maar vraagt hiervoor dan wel een gedragen plan, en dit ontbreekt naar de mening van de insprekers. Hulde voor de inwoners van Haalderen voor hun inspraak!

En dan de verantwoordelijk wethouder Maarten van den Bos, hij stond voor de klus om samen met ambtelijke ondersteuning de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Hij deed dit weer met verve. Het college wil het grote tekort aan betaalbare huurwoningen binnen de gemeente Lingewaard zo spoedig mogelijk terugdringen en de bouw van flexwoningen kan deze nood het meest snel beperken. De wethouder wil daarom ook maximale vaart in het realiseren van de eerste 50 flexwoningen. Maarten van den Bos luistert naar de zorgen van inwoners van Haalderen, maar knokt ook voor woningzoekenden die al jaren en jaren op de wachtlijst staan voor een betaalbare huurwoning. Een complexe opgave. Met twee waarheden die apart van elkaar niet perfect, maar samen slechts zo goed mogelijk beantwoord lijken te kunnen worden. De wethouder weet daarvoor in ieder geval haarfijn uit te leggen hoe de procedures zijn en de motivatie te geven voor de uitgewerkte plannen. Dus ook hulde, aan de inzet van de wethouder in een lastig dossier!

Het is de Gemeenteraad die op 14 december gaat besluiten over de bouw van de flexwoningen in Haalderen. Tijdens de inforonde was al een klein beetje te horen waar het mogelijk naar toe kan gaan. In de eerste fase van het plan kunnen 50 flexwoningen gebouwd worden, deze kunnen in 2025 gereed zijn. De volgende fase vergt meer tijd en dit geeft ook de ruimte om na de bouw van de eerste flexwoningen goed te evalueren en de bouwplannen voor daarna hierop aan te passen. Dus als op 14 december zo besloten mocht worden, dan komt er nu alleen een akkoord voor de bouw van 50 flexwoningen. Daarnaast zal  ook zeker aan de wethouder opgedragen worden om maximaal in gesprek te blijven met de inwoners van Haalderen over wat er gedaan kan worden om de zorgen weg te nemen. Op 14 december gaan we het zien, ongetwijfeld samen met betrokken toehoorders vanuit Haalderen.

Al met al dan toch ook hulde voor onze democratie!

Politieke redactie Omroep Lingewaard