Omroep Lingewaard

Gemeenteraad Lingewaard unaniem voor afschaf (ver)huurderheffing

persbericht SP Lingewaard

Tijdens de raadsvergadering van 12 december diende de SP een voorstel in waarin het college verzocht werd om er bij het Rijk op aan te dringen de (ver)huurderheffing af te schaffen. Dat in samenwerking met de Gelderse gemeenten, Woningcorporaties, het IPO en de VNG. Het SP voorstel werd unaniem door de Lingewaardse gemeenteraad aangenomen.

De SP diende dit voorstel in omdat de (ver)huurderheffing de hoofdoorzaak van het forse tekort aan sociale huurwoningen is, de huurprijzen onnodig hoog opdrijft en de verduurzamingsslag van de sociale huursector flink tegenwerkt.

De verhuurderheffing is een extra belasting op de reguliere belastingen die verhuurders zoals de Woningcorporaties moeten betalen. Een extra heffing van 1.7 miljard euro per jaar, ingevoerd in 2013 door de VVD en de PvdA met als doel om een Begrotingsgat te dichten. Toentertijd verzette alleen de SP zich stevig tegen invoering van deze extra heffing die door de huurders, via forse huurstijgingen, opgebracht moet worden. 

Nu er geen sprake meer is van een financiële crisis, het Rijk zelfs een begrotingsoverschot van ruim 10 miljard euro kent en de woningnood gigantisch is, zijn meer partijen van mening dat deze onrechtvaardige extra belasting afgeschaft moet worden. 

Welk effect deze oproep, samen met overig door de SP georganiseerd verzet in het land voor afschaf van de verhuurderheffing zal hebben op het Kabinetsbeleid is voor nu uiteraard de vraag. De SP is in ieder geval blij dat nu ook de meeste andere partijen bereid zijn om samen met de SP een duidelijk signaal af te geven richting het Kabinet. 

De Lingewaardse SP fractie wenst u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

Voor meer informatie zie www.lingewaard.sp.nl

Dit betreft een persbericht van de SP Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard